Huumeiden viihdekäytöstä vaikeneminen on vastuutonta

T:Teksti:

Ajankuva tavallisista bileistä Helsingissä: seisomme ringissä tupakkapaikalla. Sama tyyppi, joka aina kaivaa sätkän taskusta, tekee sen myös nyt. Kannabista, omistajan mukaan ”hyvää kukkaa”, lähtee kiertämään ringissä. Jotkut kieltäytyvät, toiset ottavat savut.

Sosiologi Mikko Salasuon
väitöskirja Huumeet ajankuvana tarkistettiin marraskuun puolivälissä. Kirjan perushavainto on, että huumeidenkäyttö on osa nuorisokulttuuria siinä missä kaljanjuonti tai tupakanpoltto. Kokeilijoiden ja narkomaanien lisäksi on suuri ryhmä ihmisiä, jotka käyttävät huumeita elämysten ja viihteellisyyden takia. Salasuo nimittää heitä viihdekäyttäjiksi.
    Huumeidenkäyttö kuuluu Salasuon mukaan monien hyvin toimeentulevien, tavallisten nuorten elämään. Erityisesti bilehuume ekstaasia käyttävät nuoret tuntevat hallitsevansa käyttöään ja saavansa siitä enimmäkseen positiivisia elämyksiä.
    Viihdekäyttö kuvaa ilmiötä osuvasti. Ajoittainen pilven polttelu ja elämässä menestyminen eivät välttämättä sulje toisiaan pois.

Suomalaisen huumekeskustelun
oikeaoppisuuden vaalijoille Salasuo tutkimuksineen on riesa. Viihdekäytöstä puhuminen sisältää ajatuksen, että huumeita voi käyttää myös oikein. Ensimmäinen kannabiskokeilu ei viekään vääjäämättä nistiksi katuojaan.
    Suomessa vallitsee huumefobia, joka estää monipuolisen keskustelun huumeidenkäytön koko kirjosta. Viihdekäytöstä vaikeneminen on vastuutonta. Se ei edistä huumeiden vastaista kamppailua.
    Huumeiden viihdekäyttöön sisältyy samoja riskejä kuin esimerkiksi alkoholin viihdekäyttöön. Jotkut käyttäjät menettävät kontrollin, ja seuraukset näkyvät poliisin ja päihdevieroituksen tilastoissa. Jos huumeita halutaan saada kuriin, viihdekäytöstä on puhuttava ja se on hyväksyttävä yhdeksi huumekulttuurin piirteeksi.
    Huumeiden käytöstä tuntuu nuorten keskuudessa tulevan jatkuvasti yhä tavallisempaa ja hyväksytympää. Ei ole mahdotonta, että jossain vaiheessa yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi täytyy harkita huumeiden täyskiellon lopettamista. Se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu, mutta ei nykyinen tilannekaan tunnu olevan kestävällä pohjalla.

Takaisin bileisiin ja katutason viihdekäyttöön. Poltinko itse? En, mutta en paheksunut niitä ystäviäni jotka polttivat.

Esa Mäkinen