Jumala vai avaruusoliot evoluutioon takana?

T:Teksti:

Evoluutioteorian puolustajien ja vastustajien kiista leimahti Espoossa liekkeihin.
    Viikko sitten perjantaina Teknillisellä korkeakoululla järjestettiin seminaari Biology – Tackling Ultimate Complexity. Puhujina olleet yhdysvaltalaiset Richard Sternberg ja Paul Nelson esittelivät älykkään suunnittelun teoriaa, jonka mukaan luonto ei ole voinut kehittää monimutkaisia organismeja Darwinin evoluutioteorian esittämällä tavalla. Älykkään suunnittelun teorian mukaan evoluution taustalla pitää sen sijaan olla älykäs suunnittelija.
    Älykäs suunnittelija ei viittaa suoraan Jumalaan. Usein teoria kuitenkin liitetään kreationismin ajatukseen, jonka mukaan evoluution takana on kristillinen Jumala. Suunnittelija voisi olla myös esimerkiksi avaruusolento.

Parisataa teknillisen korkeakoulun opiskelijaa ja tutkijaa keräsivät adressin, jossa pyydettiin, ettei luentoa järjestettäisi TKK:lla. Adressin mukaan älykkään suunnittelun teorialle ei ole tieteellistä näyttöä eikä sen pohjaksi ole esitetty vahvistettavissa tai kumottavissa olevia hypoteeseja.
    ”Luentosarjan avulla älykkäälle suunnittelulle yritetään saada tieteen leima ilman tieteellistä näyttöä”, Lauri Kovanen, yksi adressin ideoijista sanoo.
    ”Tieteellinen väittely pitäisi käydä kirjallisesti, ei kovalla lavakarismalla julkisissa tilaisuuksissa. Yliopisto ei ole muutenkaan sellainen foorumi, jossa pelkän sananvapauden nojalla pitäisi saada puhua mitä tahansa.”
    Adressin laatijat ovat huolissaan TKK:n maineesta tieteellisenä yliopistona, kun sen tiloissa esitetään epätieteellisiä väitteitä tieteen kaavussa.

Helsingin yliopistossa työskentelevä evoluutiotutkija, dosentti Ulrika Candolin on samaa mieltä. Hänen mielestään luentoa ei olisi pitänyt järjestää. Candolinin mukaan älykkään suunnittelun teorian pohjaksi ei ole lainkaan todisteita. Hän arvostelee teoriaa epäloogisuuksista ja siitä, ettei sitä voi testata.
    ”Se on enemmän uskonnon asia, enkä pidä siitä, että uskontoa otetaan mukaan tutkimukseen ja tieteeseen. Tapa, jolla älykkään suunnittelun kannattajat esittävät kysymykset, on aivopesua”, Candolin sanoo.
    Alun perin luentosarjaa suunnitteli Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Kun luentoa alettiin mainostaa, tutkijat ja opettajat Helsingin yliopistossa nostivat aiheesta metelin, joka kantautui rehtori Ilkka Niiniluodolle saakka.
    ”Palmenian johtaja oli omaa päätöstään varten yhteydessä myös minuun. Käsitykseni mukaan tilaisuutta oli harhaanjohtavasti markkinoitu luonnontieteen täydennyskoulutuksena. Älykäs suunnittelu on sinänsä kiinnostava teema, mutta luonteeltaan uskonnollinen tai uskonnonfilosofinen oletus”, Niiniluoto sanoo.
    Palmenian johtaja Kauko Hämäläinen päätti lopulta peruuttaa luennon ja miettiä vastaavanlaisen luentosarjan järjestämistä filosofisemmalla näkökulmalla.

TKK:lla luennon järjesti bioprosessitekniikan professori Matti Leisola. Hän halusi tarttua ajankohtaiseen aiheeseen, etenkin kun Palmenian tilaisuuteen kutsutuilla puhujilla oli jo lentoliput Suomeen. Leisola on aikaisemminkin esiintynyt darwinismia vastustavissa ja uskonnollisissa yhteyksissä.
    ”Evoluutioteoria selittää monia asioita, mutta ei kysymyksiä biologisten muotojen monimutkaisuudesta tai elämän alkuperästä ylipäätänsä. Tieteellisessä mielessä emme tiedä näiden synnystä oikein mitään”, Leisola sanoo.
    Hänen mukaansa älykkään suunnittelun liittäminen kreationismiin on virheellistä. Se leimaa perusteetta koko teorian. Älykkään suunnittelun teoria on Leisolan mukaan teologisesti sitoutumaton. Se tutkii menetelmiä, joilla voi selvittää, mitkä ilmiöt ovat syntyneet luonnollisesti ja mitkä on suunniteltu. Se ei kerro mitään itse suunnittelijasta.
    Leisola pitää erittäin outona, että opiskelijat vastustavat yliopiston tieteellisen vapauden piiriin kuuluvan luentosarjan järjestämistä.
    ”Kun keskustelu tapetaan suuristakin kysymyksistä, silloin meidän yliopistolaitoksemme alkaa olla kuoleman tiellä”, hän sanoo.
    ”Tunnen satoja luonnontieteilijöitä, jotka pistävät ison kysymysmerkin darwinismin yhteyteen. Monet eivät vain uskalla tunnustaa sitä julkisesti. Suunnitteluteorian kiivaimmat vastustajat eivät ole yleensä perehtyneet kunnolla aiheeseen ja harvemmin vaivautuvat tulemaan paikalle.”

Teknillisen korkeakoulun rehtori Matti Pursula otti opiskelijoiden adressin vastaan, mutta ei peruuttanut luentoa.
    ”Se ei ole osa virallista opetusta. Meistä yliopiston täytyy kestää keskustelua, vaikka konsepti on kiistanalainen.”
    Älykkäälle suunnittelulle ei ole esitetty tieteellisiä perusteita, eikä sen pohjana ole hypoteeseja, jotka voitaisiin vahvistaa tai kumota tieteellisin kokein. Eikö tämä ole este luentojen järjestämiseksi?
    ”Yliopistossa järjestetään aika paljon seminaareja, joissa ei ole tieteestä kysymys. Sen ei pitäisi vaarantaa opetuksen uskottavuutta. Me emme ole ottaneet kantaa maailmankäsitysasiaan. Yliopiston pitäisi olla paikka, jossa saa melko vapaasti esittää näkemyksiä tieteellisesti kritisoitavaksi.”

Esa Mäkinen

kuva Jussi Snicker