Hutkivaa journalismia

T:Teksti:

Yleisradion tutkivan journalismin ohjelma MOT käsitteli kaksi viikkoa sitten Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa HYY:tä ja sen omistamaa HYYYhtymää. Ohjelman perusteesi oli, että ylioppilaskunta on rikas ja opiskelija köyhä.
    Opiskelijat eivät MOT:n mukaan hyödy ylioppilaskunnan rikkaudesta, vaan siitä nauttivat etupäässä hummeriravintoloissa pröystäilevät ja sikailevat opiskelijapoliitikot.
    MOT:n mukaan ylioppilaskunnan rahoja on pimitetty. Ohjelma väitti, että Unicafe-ravintoloiden tuotolla on tuettu ylioppilaskunnan taloutta ja että ylioppilaskunnan osittain omistaman Kilroy-matkatoimiston tuotot ovat peräisin HYY:n sille lainaamien rahojen korkotuotoista.
    Lisäksi MOT paheksui sitä, että ylioppilaskunta omistaa golf-osakkeen, tunturimajan ja Lexus-maastoauton.
    Ohjelma myös hyökkäsi voimakkaasti ylioppilaskunnan entistä talousjohtajaa Tapio Kiiskistä vastaan. MOT vihjaili Kiiskisen saaneen ylisuuria korvauksia ja pomputtaneen tietämättömiä ylioppilaita tahtonsa mukaan.

Ylioppilaskunnan edustajat eivät suostuneet osallistumaan ohjelmaan. He olisivat halunneet MOT:lta oikeuden kieltää väärin leikattujen sitaattien käyttäminen. Tähän MOT ei suostunut.
    Ylioppilaslehti esitti MOT:n kysymykset ylioppilaskunnan johtajille.
    Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Kaarina Huhtisen mukaan MOT:n väitteet ovat tarkoitushakuisia ja virheellisiä.
    “Ylioppilaskunnan toiminnan rahoituksesta kaksi kolmasosaa katetaan HYY-Yhtymästä saatavilla tuotoilla ja yksi kolmannes jäsenmaksutuotoilla. Mielestämme voidaan perustellusti puhua jäsenistöä hyödyttävästä liiketoiminnasta”, Huhtinen sanoo.
    Jäsenet saavat ylioppilaskunnalta muun muassa tiloja käyttöönsä, alennuksia Unicafe-ravintoloissa ja Vanhalla ylioppilastalolla, lakiapua, lastenhoitoapua, rahallista tukea järjestötoimintaan, Ylioppilaslehden ja ylioppilaskalenterin. Lisäksi ylioppilaskunta valvoo opiskelijoiden etuja.
    Opiskelijoiden maksamaa 30 euron jäsenmaksua ei Huhtisen mukaan kannata poistaa. Nykyopiskelijoille ei myöskään kannata jakaa merkittävästi enempää rahaa.
    “Myös tuleville opiskelijasukupolville pitää antaa mahdollisuus hyötyä ylioppilaskunnan vakavaraisuudesta. Liiketoiminnasta saadut tulot eivät myöskään ole itsestäänselvyys, vaan voitto on ansaittava joka vuosi markkinoilla.”

HYY-Yhtymälle kuuluva golf-osake on Kaarina Huhtisen mukaan normaali osa ison yrityksen liikesuhteiden hoitoa. Tunturimaja on puolestaan tarkoitettu henkilökunnan kokous- ja virkistyskäyttöön. Henkilökunnalle ja yritystoimintaan tarkoitetut palvelut eivät ole opiskelijoiden käytettävissä.
    HYY-yhtämän hallituksen puheenjohtaja Hanna-Mari Mäkinen kiistää MOT:n väitteet ylioppilaskunnan rahojen pimittämisestä.
    “Väite siitä, että ylioppilaskunnan kiinteistötalous olisi vuonna 1985 lainannut HYY-yhtiöille ja edelleen Kilroylle kaiken käteisen rahansa, on jo 1990- luvulla usean asiantuntijan toimesta todettu perättömäksi”, Mäkinen sanoo.
    MOT:n väite, että Unicafe rahoittaisi HYY-Yhtymää, on Mäkisen mukaan myös perätön. Verojen minimoimiseksi Unicafen tuottoa on siirretty konserniavustuksena yhdestä konserniyhtiöstä toiseen, mutta se on Mäkisen mukaan myös aina palautettu takaisin.
    Menettely on Mäkisen mukaan normaalia verosuunnittelua ja laillista.
    Lexus-maastoauto puolestaan on Kilroy-matkatoimiston hallituksen puheenjohtajan Tapio Kiiskisen käytössä. Hän maksaa siitä vuokraa ja käyttää autoa ajaessaan Kilroyn toimipisteissä pohjoismaissa.
    Hanna-Mari Mäkisen mukaan Kiiskisen saamat korvaukset ovat oikean suuruisia.
    “Verrattuna muiden vastaavankokoisten yritysten toimitusjohtajien palkkoihin ja etuisuuksiin Kiiskisen saama palkka on ollut korkeintaan keskitasoa. Palkka on aina perustunut edustajiston päätökseen.”
    Kun Kiiskinen tuli ylioppilaskunnan palvelukseen vuonna 1969, ylioppilaskunta oli velkaantunut eikä omaisuus käyvin arvoin vastannut velkoja. Kun Kiiskinen lopetti vuonna 2002, ylioppilaskunnan omaisuuden arvo oli 200 miljoonaa euroa. Kiiskisen kauden aikana ylioppilaskunnan omaisuus tuotti opiskelijoiden käyttöön 50 miljoonaa euroa.

Lopputeksteissä yhdeksi MOT:n taustatoimittajaksi mainittiin Jari Kajas. Kajas on vuodesta 1994 alkaen tehnyt valituksia, tutkintapyyntöjä ja kanteluita ylioppilaskunnasta ja erityisesti talousjohtaja Tapio Kiiskisestä. Samoin ylioppilaskunta on nostanut syytteitä Kajasta vastaan. Molempien osapuolten kaikki kanteet on todettu perusteettomiksi.
    Internetissä on sivusto, jossa esitellään Kajaksen riitoja HYY:n kanssa. Monia MOT:n väitteitä on löytynyt jo vuosien ajan samoilta nettisivuilta.
    MOT:n tuottaja Matti Virtanen kiistää, että Yleisradiota olisi käytetty keppihevosena ylioppilaskuntaa vastaan. Hän korostaa, että taustatoimittajat eivät valitse aiheita tai journalistista näkökulmaa.
    “Jari Kajas oli harvinaisen hyvä taustatoimittaja tässä projektissa, koska hän tunsi HYY:n aika hyvin.”
    Virtasen mukaan MOT:n toiminta on hyvän journalistisen tavan mukaista. Journalisti-lehden päätoimittaja, viestintälain asiantuntija Timo Vuortamakaan ei pidä Kajaksen osallistumista ongelmallisena. “Ongelmallista olisi, jos Kajaksen rooli olisi jotenkin korostunut. En kuitenkaan huomannut mitään sellaista.”

Esa Mäkinen

Kirjoittaja on osallistunut lukuisia kertoja HYY-Yhtymän järjestämille rapujuhlille.