Hyvinvoinnin häviäjät

T:Teksti:

Tuore Sosiaalibarometrikin sanoo sen ääneen: opiskelijat ja nuoret aikuiset ovat se ikäryhmä, jonka asema on kaikkein huonoin. Opiskelijoiden asema ei ole parantunut lainkaan, vaikka suomalaisten hyvinvointi kokonaisuudessaan on kehittynyt hyvään suuntaan.

Nuorten aikuisten tukala asema on osaksi seurausta lyhyiden työsuhteiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmista sekä pitkittyneestä nuorisotyöttömyydestä. Iso merkitys on myös sillä, kuinka opiskelijoiden sosiaaliturva on Suomessa haluttu järjestää.
    Väestön hyvinvointia vuosittain mittaava Sosiaaliturvan Keskusliiton sosiaalibarometri kertoo, että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei pysty vastaamaan nykyisten työmarkkinoiden haasteisiin, kuten työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen. Nuorten, 18-29-vuotiaiden aikuisten asema on kaikkein huonoin. Tämä ryhmä on jäämässä selvästi jälkeen muiden ikäryhmien hyvinvoinnista. Tähän joukkoon kuuluvat myös opiskelijat, joiden tilanne on kohentunut vuosiarvioiden vertailun perusteella vähiten.
    Opintososiaalisiin etuuksiin ei ole tehty kymmenen viime vuoden aikana lainkaan parannuksia, vaan suunnitelmat ovat olleet päinvastaisia. Tulokset – nuorten aikuisten pahoinvointi ja elintaso-ongelmat – nostavat esiin sen, kuinka välttämätöntä on parantaa opintososiaalisten etuuksien tasoa, toteavat Pia Londen, Anne Perälahti, Arto Selkälä, Aki Siltaniemi ja Riitta Särkelä sosiaalibarometrin johtopäätöksissä.

Pienituloisuus yhdistyneenä epävakaaseen työuraan on vakava riski, barometrin asiantuntijat varoittavat. “Ensisijaisten etuuksien tasoja on korotettava ja valtion on kannettava oma vastuunsa ihmisten perustoimeentuloturvasta. Jokaisella kansalaisella, vaikka hän joutuisikin elämään perusetuuksien varassa, on oltava oikeus ihmisarvoiseen elämään”, ne joutuvat muistuttamaan.
    On surullista, että Suomi on unohtanut tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden tavoitteet. Niiden sijaan sosiaalipolitiikassa hyväksytään paitsi hyvinvoinnin erojen kasvaminen väestöryhmien välillä, myös niiden sisällä. Opiskelijoidenkin on kuitenkin muistettava, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ryhmät eli pitkäaikaistyöttömät, ylivelkaantuneet, huumeongelmaiset, vankilasta vapautuneet, asunnottomat, prostituoidut sekä alkoholi- ja mielenterveysongelmaiset ovat jääneet pysyvästi häviäjiksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre, nyt taitaa olla aika teidänkin ryhtyä keskusteluun opintososiaalisista etuuksista ja opintoaikojen rajoittamisesta. Ongelmat ja vaaran paikat on moneen kertaan tunnistettu ja tunnustettu. Opiskelijoita ja nuoria aikuisia ei saa jättää yksin vastaamaan muuttuneiden työmarkkinoiden tuomiin haasteisiin, joissa pienikin epäonnistuminen voi johtaa köyhyyteen, syrjäytymiseen sekä työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan väliin putoamiseen.

Anna-Liina Kauhanen