Yliopisto vastustaa opinto-oikeuden rajoittamista

T:Teksti:

Helsingin yliopiston konsistori ei kannata opinto-oikeuden rajoittamista opintojen viivästymisen vuoksi. Rajoittamista ehdotti opetusministeriön asettama korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämistä pohtinut työryhmä viime joulukuussa jättämässään mietinnössä.

Konsistori otti myös kantaa opiskelijoiden työssäkäyntiin muistuttamalla, että juuri työkokemusta ja työelämävalmiuksia pidetään suomalaisesta korkeakoulusta valmistuneen voimavarana myöhemmän työelämään asettumisen kannalta.
    Jos työssäkäyntiä halutaan vähentää, on opintotuki nostettava sellaiselle tasolle, ettei työssä käyminen ole toimeentulon kannalta välttämätöntä. Myös harjoittelu on silloin saatava kiinteäksi osaksi tutkintovaatimuksia, Helsingin yliopisto toteaa lausunnossaan.

Riku Siivonen