Levottomat 4: Kun rahat ei riitä

T:Teksti:

Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen osasto (ELO) on opetusministeriön asettamassa virantäyttökiellossa. Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) johdon mielestä osaston hallinnossa on puutteita, ja osastonjohtaja Lauri Törhösen arvioidaan osallistuneen oman virkansa täyttämiseen esteellisenä.
    Arabianrannassa on kiistelty myös siitä, kuinka paljon ELOlle kuuluu rahaa korkeakoulun kokonaispotista.

TaiKissa tökkii, vaikka elokuvakoulutus on ollut viime vuodet vahvassa myötätuulessa. Vuonna 2000 valmistui av-alan tutkimus- ja kehittämiskeskus Lume ja opetusministeriön työryhmä esitti koulutukseen lisää rahaa ja professuureja. Ministeriö ja TaiK sopivat, että elokuvakoulutuksen rahoitusta nostetaan kolmessa vuodessa 1,1 miljoonasta eurosta 2,1 miljoonaan euroon. Elokuvaväen mukaan kasvu synnytti kateutta muilla osastoilla.
    Ongelmat ilmenivät, kun ELOn TaiKilta saama määräraha ei kasvanut enää vuodelle 2003. Opetusministeriö pyysi viime vuonna uusien tavoitteiden sopimisen yhteydessä TaiKilta selvitystä, oliko vuonna 2000 sovitut lisäykset toteutettu. Opetusministeriön yliopistoyksikön johtajan Markku Mattilan mukaan selvitys ei vastannut kysyttyyn ja ministeriö pyysi TaiKilta tarkennusta sekä erillistä tulkintaa ELOlta.
    ELOn ja TaiKin laskelmat erosivat toisistaan, eivätkä vähäisesti: 690 000 eurolla. ELO ei ollut mielestään saanut TaiKilta sovittuja rahoja. ELO nosti esille eroja Taideteollisen korkeakoulun eri osastojen vuokranlaskennassa.
    “Ei ministeriö varmaan tarkoittanut tukiessaan elokuvakoulutusta, että kuseminen maksaa meillä enemmän kuin keramiikan osastolla”, elokuvauksen professori Esa Vuorinen kärjistää.
    ELOn osastonjohtajan Lauri Törhösen mukaan TaiK muutti laskutapaansa. “Ministeriö ei hyväksynyt kiinteistömenoja ja ne korvattiin elokuvakaluston leasing-maksuilla ja Lumen henkilöstömenoilla.”
    TaiKin rehtori Yrjö Sotamaa sanoo ministeriön ja TaiKin erilaisen laskutavan paljastuneen vasta viime vuonna. Törhösen mukaan laskentaperusteet olivat selvät alusta lähtien.

Opetusministeriö tulkitsi että TaiK on maksanut ELOlle 650 000 euroa sovittua vähemmän. Korkeakoululle tuli kiire paikkailla summaa, ja TaiK joutuikin perumaan muiden osastojen remontteja, jotta ministeriön velvoite täyttyi.
    Viime syyskuussa opetusministeriö nimitti selvitysmiehen tutkimaan TaiKin ja Lumen välistä rahoitusta ja rahaliikennettä. Marraskuussa ministeriö asetti ELOn virantäyttökieltoon. Virantäyttökielto on ensimmäinen vuosiin koko yliopistolaitoksessa. TaiK joutuu nyt anomaan jokaiseen ELOn nimitykseen erikoislupaa ministeriöstä.
    Opetusministeriön Mattilan mukaan tilanne herättää kysymyksen, pystyvätkö taideyliopistot selviämään tilinpidon vaatimuksista, varsinkin kun ne valtion talousarvioasetuksen uudistuksessa vielä kiristyvät. Ministeriön selvitysmies onkin esittänyt taideyliopistoille yhteistä tilivirastoa.

Jos Arabianrannan ja opetusministeriön välit ovat kovilla, koetuksella ovat myös TaiKin johdon ja ELOn kemiat. Kyse on hallinnointitavoista. Rehtori Sotamaan mukaan ei ole salaisuus, että menettelytavat eivät vastaa säännöksiä.
    Dokumenttielokuvan professuurin täyttö kesti kaksi vuotta, ja virantäyttörumba sisälsi valituksia ja muistutuksia. Käsittelyn aikana Törhönen sekä osa professoreista kannattivat julkisesti jatkoa professuuria hoitaneelle Kristina Schulginille. TaiKin tutkimusneuvosto päätyi kuitenkin esittämään Kanerva Cederströmiä. Törhönen poistui TaiKin hallituksesta ovia paiskoen hävittyään äänestyksen 13-1.
    Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Antti Mattilan mukaan hänen ja Törhösen välit tulehtuivat, kun Mattila ei tukenut Schulginin valintaa.
    Selvillä vesillä ei olla Törhösen oman professuurinkaan kanssa. Törhösen elokuvakerronnan professuuria on käsitelty lähes vuosi yhdessä elokuvauksen ja käsikirjoituksen professuurien kanssa.
    ELOn johtoryhmä esitti viime vuoden maaliskuussa Törhösen jo kaksi kertaa jatketun professuurin uusimista pysyväksi viraksi. TaiKin hallinto-osaston mielestä päätös oli kuitenkin valmisteltu puutteellisesti ja vaati asian uutta käsittelyä. Törhönen ilmoitti, ettei sille ole tarvetta.
    Myöhemmin johtoryhmä muutti esitystään määräaikaiseksi professuuriksi. TaiKin hallituksen helmikuun 2004 esittelylistan mukaan Törhönen oli ollut useaan otteeseen esteellinen käsittelemään asiaa. Törhönen on yhä eri mieltä ja on valmistellut lakimiehellä vastalauseen.

TaiKin hallituksen opiskelijajäsen Antti Mattila joutui Törhösen hampaisiin epäiltyään TaiKin hallituksessa, että Törhönen viivyttää virantäyttöjä.
Kokouksen jälkeen Mattila sai Professoriliiton toiminnanjohtajalta Jorma Virkkalalta puhelun, jossa Virkkala kehotti Mattilaa vetämään lausuman pois ja kertoi Törhösen harkitsevan muuten asian hoitoa “muita reittejä”.
    Professoriliiton Virkkala ei pidä puheluaan opiskelijajäsenelle uhkailuna.
    “Olen ollut jäsenten asialla. Lähettelin Törhösen terveisiä, koska hän pyysi. Mutta eihän tämä mitenkään mukava tapaus ole.”
    TaiKin hallintojohtajan Ilkka Huovion mukaan taiteellisesti orientoituneelle professorille voi olla joskus vaikea ymmärtää hallinnon vaatimuksia.     “Yliopiston on noudatettava säännöksiä. Pelin henki on, että perustelut ja esitys toimitetaan ajoissa.”
    Näin ei olla elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastolla aina toimittu. ELOn johtoryhmä kokoontui viime vuonna vain seitsemän kertaa.     Ennakkomateriaali oli yleensä otsikkolista käsiteltävistä asioista ilman perusteluja ja päätösesitystä.
    Yrjö Sotamaan mukaan yliopiston johdon keinot vaikuttaa osastojen hallintoon ovat rajoitetut. “Osastonjohtajan valitsee osaston johtoryhmä. Yliopiston johto ei voi aidosti vastata toiminnasta. Yleensä asioita pohditaan yhdessä, mutta tässä ongelma on suhtautuminen yhteiseen päätöksentekoon.”

Törhönen sanoo kehittäneensä elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastoa elokuvastudioksi ulkomaisten mallien mukaan.
    “Osaston oppiaineet ovat yhtä etäällä toisistaan kuin geologia ja teologia. Esimerkiksi käsikirjoituksen professoria eivät tippaakaan kiinnosta äänisuunnittelulaitteet. Kaikkea ei ole laatikoitu ja pidämme vain tarpeelliset kokoukset. TaiK on täynnä nippelinipotusta.”
    Samaa mieltä ovat muutkin. Elokuvauksen professorin Esa Vuorisen mielestä TaiKissa on paljon pikkusieluista nokkimista. “Minut saa kolmessa sekunnissa kiinni virkavirheestä. Olisi parempaakin tekemistä kuin katsoa tätejä ja setiä, jotka tulevat vittuilemaan työajoista. Täällä on helvetisti ihmisiä, jotka eivät ole onnistuneet taiteessaan ja vaikeuttavat lahjakkaiden ihmisten töitä.”
    Hallintojohtaja Huovio toivoisi nyt huomiota ydintehtäviin. “Jos olisin Törhönen, keskittyisin opetukseen ja tutkimukseen. Sanoisin, että jos Törhönen haluaa jatkaa hallinnossa, suosittelisin jatko-opintoja.”
    Törhönen ei kiistä, että taustalla olisi myös antipatiaa häntä kohtaan. Hän kehaisee nelinkertaistaneensa ELOn budjetin. “Olen varmaan vittumainen jätkä, josta puolet tykkää ja jota puolet vihaa. Mutta ei tehtäväni ole pitää jonkun graafisen osaston puolta. Rehtorin on hankittava niin paljon rahaa, että osastoille on tarvittavat resurssit.”

Tommi Laitio

Kuva Laura Vuoma