HYY:n hallitus halaa maailmaa

T:Teksti:

Uusien ylioppilaiden kiintiöitä ei tule sallia, nimettömänä tenttimisen on onnistuttava, HYY:n pitää näkyä kampuksilla paremmin. Kolmatta ylioppilastaloa, ruotsinkielistä tiedotusta, kulttuuria, liikuntaa ja tasa-arvoa parannetaan, kehitetään, edistetään ja tehostetaan.
    Edustajiston hyväksymä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan uusi hallitusohjelma lupaa asiaankuuluvasti kaikille hyvää.
    “Lisäksi ylioppilaskunta on luomassa ulkomaisille opiskelijoille vapaaehtoista terveysvakuutusta yhteistyössä SYL: n kanssa”, hallituksen puheenjohtaja Kaarina Huhtinen alusti edustajiston kokouksessa tammikuun lopussa.
    Tänä vuonna HYY:n hallitus aikoo edistää opiskelijoiden asioita myös pitämällä tiiviisti yhteyttä kunnallisvaaliehdokkaisiin ja puolueisiin. Muun muassa tätä varten on perustettu oma kaupunkityöryhmä.

Uusi hallitusohjelma hyväksyttiin äänin 46-6. Se sai osakseen myös kritiikkiä: oppositiossa istuvien demarien Mikko Kivipelto piti ohjelmaa ympäripyöreänä, sillä esimerkiksi asumislisän vaadittua euromäärää ei ole kirjattu.
    “Yksimielisyyden saavuttaminen vaikutti ohjelman abstraktiotasoon. Mutta ei tämä ole myöskään mikään vastaus opetusministeriölle. Ja muistakaa, että pohjana on edarin hyväksymä pitkän tähtäimen strategia”, Huhtinen vastasi.
    Koulutuspolitiikan ulkopuolelta ohjelma haluaa korjausta muun muassa vanhempainloman kustannusten epätasaiseen jakautumiseen työnantajien kesken. Sen lisäksi samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avo- ja aviopareilla.
    Opiskelijademareiden Kivipelto sai tästä aiheen yhteen kiitokseenkin.
    “On hyvä, että seksuaalivasemmistot… -vähemmistöt on huomioitu.”
    Vuonna 2001 aloitettua Itä-Sambian naisliikkeen tukemista jatketaan keräysvaroilla, mikäli hankkeelle saadaan myös ulkopuolista rahaa. Muuten hallitus “vetäytyy hankkeesta hallitusti”.

Riku Siivonen