Vanhasen malli: sivuaineopintoja rajoitettava

T:Teksti:

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) lupaa opiskelun jatkuvan maksuttomana ja rohkaisee opiskelijoita ottamaan lainaa. Samalla hän ehdottaa sivuaineiden ja tutkintojen määrän rajoittamista. Se vapauttaisi Vanhasen mielestä resursseja ja nopeuttaisi valmistumista.
    Pääministeri avasi Helsingin Keskustanuorten edustajistovaalikampanjan viime viikolla. Vanhanen saapui opiskelijoiden tentattavaksi Vanhalle ylioppilastalolle, jossa pohdittiin opintotuen ja koulutusjärjestelmän tulevaisuutta.
    Vanhasen mielestä tutkintojen suoritusoikeus voitaisiin rajoittaa kolmeen tutkintoon. Muuten tutkintotehtailijat vievät opiskelupaikat niiltä, joilla ei ole ensimmäistäkään paikkaa. Vanhanen siis sallisi kajoamisen akateemiseen vapauteen, mutta muistuttaa sen tapahtuvan yhteisön hyväksi.
    Vanhanen haluaisi muuttaa opiskelijavalintoja siten, että abikevään jälkeen valtaosa ylioppilaista jatkaisi opintojaan heti seuraavana syksynä.
    “Olennaista koulutusjärjestelmän kehittämisessä on ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen välisen ajan lyhentäminen. Työuran lyheneminen pitää katkaista”, Vanhanen vaati.
    Helsingin yliopisto on Vanhasen kanssa osin samoilla linjoilla: yliopisto uudistaa valintakokeitaan jo ensi vuonna, ja vastaisuudessa suurempi osa opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnosta saatavaa tietoa hyödyntäen, ilman valintakoetta.

Kokoomus julkisti
viikko sitten oman ehdotuksensa opintotuen korottamisesta. Oppositiopuolueen kaavailema korotus nostaisi tukien ja lainan kokonaistason 750 euroon kuukaudessa.
    Kokoomus ehdottaa opintotukeen kolmivaiheista mallia: ensimmäiset 30 kuukautta opintorahan suuruus olisi 350 euroa, toisessa vaiheessa (20 kk) opintoraha laskisi 200 euroon. Jatkotutkintoa tai toista tutkintoa varten saisi kolmannessa vaiheessa tukea vielä 20 kuukauden ajan.
    Ensimmäisessä vaiheessa lainaa voisi nostaa 200 euroa, toisessa ja kolmannessa vaiheessa laina nousisi 350 euroon. Asumislisän vuokrakatto nousisi ehdotuksen jokaisessa vaiheessa 252 euroon, maksimissaan opiskelija voisi siis saada asumistukea 201,60 euroa. Tulorajoja malli korottaisi kymmenellä prosentilla.
    Miten pääministeri näkee opposition korotusehdotuksen? “Olisihan se järkevä ehdotus, jos rahaa olisi. Mutta herää kysymys, miksei kokoomus sisällyttänyt tätä mallia aikanaan hallitusohjelmaansa. Pitää malttaa katsoa, mikä oli tilanne vielä muutama kuukausi taaksepäin”, Vanhanen huomauttaa.
    Opintotuesta vastaava kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk) ja opetusministeri Tuula Haatainen (sd) asettivat kesäkuussa työryhmän etsimään selvitysmies Eero Kurrin johdolla vastauksia kysymykseen, kuinka opintotukea tulisi kehittää. Kurri antaa selontekonsa marraskuussa. Vanhanen painottaa, että päätöksiä ei voi tehdä ennen selvityksen valmistumista.

Opiskelijat suhtautuvat
opintolainaan yhä varsin nihkeästi. Kokoomuksen ehdotuksen mukaan opiskelija voisi valmistumisensa jälkeen kymmenen vuoden ajan vähentää verotuksessa puolet vuosittaisesta lainan lyhennyksestä. Opintolainan koroista saisi vähentää 29 prosenttia kuten nykyisessäkin mallissa.
    Vanhanen kannattaa lainaporkkanaa. Tavoitteena on lisätä lainanottoa, ja ajoissa valmistuvan opiskelijan opintolainasta osa voisi muuttua opintorahaksi, ikään kuin stipendiksi.
    Pääministeri kuitenkin korostaa, ettei tukijärjestelmää kannata kehittää sailasmaisesti liian lainapainotteiseksi.
    “Laajassa mitassa ei ole kenenkään etu, että siirrytään opintorahasta lainaan. Nykyinen opintotukijärjestelmä on hyvä, kyse on sen hiomisesta. ”

Opiskelijoiden asiat
ovat tänä vuonna olleet esillä eduskunnassa. Vihreiden kansanedustaja Janina Andersson on laittanut vireille aloitteen asumislisän vuokrakaton korottamisesta 252 euroon. Aloitteen on jo allekirjoittanut yli 70 kansanedustajaa. SYL:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Laitio suhtautuu aloitteeseen toiveikkaasti.
    “Nyt pitää vielä olla yhteydessä niihin kansanedustajiin, joiden nimeä ei aloitteessa näy. Kurrin työryhmän selvityksen jälkeen jotain varmasti tapahtuu”, Laitio uskoo.
    Nykyisen hallituksen istuessa opiskelijoilla on kannettavana ainakin kaksi murhetta vähemmän. Pääministeri lupasi opiskelun säilyvän maksuttomana ja opiskeluajan rajoittamattomana. Opiskelihan Vanhanenkin kymmenen vuotta – ja rakensi opiskeluaikanaan talon.

Hanna Pakkanen
Kuva Milla Vauhkonen