Lasku lapsista, osa II

T:Teksti:

Toissa viikolla uutisissa kerrottiin käänteestä ammattiyhdistyskentällä: Palvelutyönantajat (PT) ja Teollisuuden ja työantajain keskusliitto (TT) suunnittelevat yhdistymistä.
    Erityisen kiinnostavaksi uutisen teki se, että esimerkiksi Ylioppilaslehden viime numerossa PT ja TT olivat tukkanuottasilla äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaiden kustannusten vuoksi.
    Koska Suomessa naiset huolehtivat yhä pääsääntöisesti lasten kotihoidosta, perhevapaiden kulut rasittavat lähes pelkästään naisvaltaisten alojen työnantajia. Naisvaltaisia aloja edustava PT onkin vaatinut, että kuluja tasattaisiin paremmin kuin nykyisin.
    Ensimmäinen vaihtoehto on, että valtio korvaisi nykyistä suuremman osan työnantajalle koituvista kuluista. Toinen vaihtoehto on, että kaikki työnantajat osallistuisivat kulujen maksuun riippumatta siitä, onko niillä vanhempainlomalaisia leivissään vai ei.
    Miesvaltainen TT vastustaa muutoksia kiivaasti. Sen jäsenyritykset eivät nykyisin joudu juuri maksamaan työntekijöiden lapsihankinnoista, koska isät eivät jää kotiin hoitamaan lapsiaan vaan tulevat töihin normaalisti.
    TT on paljon suurempi järjestö kuin PT ja sillä on paljon enemmän jäseniä. Miten siis käy, jos järjestöt yhdistyvät? Hautautuvatko vaatimukset perhevapaiden kulujen tasaamisesta uudessa järjestössä?
    “Me ajamme edelleen jäsenliittojemme asioita, mutta on toinen kysymys, hoidetaanko tätä asiaa jatkossa keskusjärjestötasolla – niin kuin PT:ssä on tähän saakka tehty – vai kenties liittokohtaisesti”, sanoo PT:n toimitusjohtaja Arto Ojala.
    “Silloin keskusjärjestö voisi ottaa siihen pehmeämmän kannan.”

“Pehmeämpää” linjaa voi veikata todellakin tulevaksi. TT:ssä kun ongelmaa ei pidetä olennaisena: TT:n laki- ja sosiaaliasiain sektorin johtajalta Lasse Laatusen mielestä kyse on vähäpätöisestä kysymyksestä.
    “Erilaisissa kuluissa, kuten työttömyysvakuutuksessa, tapahtuu jo tällä hetkellä voimakasta tasausta kaikkien työantajien kesken. Tähän verrattuna perhevapaiden kulujen tasaamisessa on kyse pienestä asiasta”, Laatunen arvioi.
    Kaikki on tietysti suhteellista. PT:n laskelmien mukaan perhevapaista aiheutuu palvelualoille vuosittain noin 164 miljoonan euron kustannukset.
    Vertailun vuoksi: jos PT:n jäsenyritykset käyttäisivät saman summan vuosipalkkoihin, 4 600 ihmistä saisi rahoilla työpaikan. Se on yli kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Masa-Yardsin Turun telakalla on töissä.

Anne Moilanen