Helsingin yliopiston uusi rehtori Ilkka Niiniluoto pohti ensimmäisessä yliopiston avajaispuheessaan maltillisesti sivistysyliopisto-käsitettä tulosta korostavassa maailmassa. Niiniluodon mielestä myös sivistysyliopisto voi olla tehokas. Uuden rehtorin yliopisto on arvoyhteisö, joka ei pyri liiketaloudelliseen voittoon.
    Niiniluodon mielestä esimerkiksi koulutuspalveluja ei saa antaa vapaakaupan markkinoille Maailman kauppajärjestön WTO:n neuvoteltaviksi, koska tällöin valtio ei voisi enää taata maksutonta opiskelua.
    ”Eniten julkista keskustelua ovat Suomessa herättäneet opiskelijoiden valmistumisajat, opintotuki ja opiskelijavalinnat. Näitäkään aiheita ei pidä palauttaa pelkiksi teknis-taloudellisiksi ’investointia’ koskeviksi ongelmiksi, vaan niissäkin on kyse yliopistojen sivistystehtävästä ja sen onnistumisesta. Myös Suomen eduskunta voi osallistua monien kysymysten ratkaisemiseen”, Niiniluoto lausui puheessaan.
    ”Jos opintoaikoja halutaan lyhentää, budjettiin tulisi lisätä rahaa opintotuen kohottamiseen. Jos maahamme halutaan houkutella ulkomaalaisia asiantuntijoita ja opiskelijoita, valmisteilla olevassa ulkomaalaislaissa olisi korjattava oleskelulupiin liittyviä hankalia rajoituksia.”
    Avajaisissa puhui myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Korkeaoja. Korkeaoja otti Niiniluotoa ärhäkämmin kantaa muun muassa yliopiston perusrahoituksen niukkuuteen, opintotuen pienuuteen ja salattuihin tutkimustuloksiin. Korkeaojan mielestä opetusministeriön ei esimerkiksi tarvitsisi maksaa yliopistoille salatuista graduista tulospalkkiota.

Mikä Niinis on miehiään?

Helsingin yliopiston rehtoriksi valittiin viime toukokuussa entinen yliopiston vararehtori Ilkka Niiniluoto. Niiniluoto seuraa toimessa uudeksi kansleriksi valittua Kari Raiviota.

* Syntynyt 12.3.1946 Helsingissä
* 57-vuotias filosofi, toiminut aiemmin teoreettisen filosofian professorina, humanistisen tiedekunnan dekaanina ja yliopiston vararehtorina
* Julkaissut kirjoja ja artikkeleja filosofiasta, tieteen filosofiasta ja etiikasta, tehnyt myös oppikirjoja
* Suomen Filosofiyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1975
* Naimisissa, kolme lasta
* Asuu kerrostalossa Pohjois-Haagassa, kulkee työmatkat bussilla
* Harrastaa hiihtoa ja lenkkeilyä sekä mökkielämää Vihdissä

Anna-Liina Kauhanen
kuvat Ari Aalto