Pakko ei ole kuin kuulua

T:Teksti:

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille suunnitellun automaatiojäsenyyden. Päätös tarkoittaa sitä, etteivät amk-opiskelijat liity automaattisesti opinnot aloittaessaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi kuten yliopistojen opiskelijat liittyvät ylioppilaskuntaan.
    Opiskelijoiden jäsenmaksujen ansiosta ylioppilaskunnilla on vakaa talous toimia ja tarjota jäsenistölleen edunvalvontaa ja vaikka harrastustoimintaa. Opiskelijoille automaatiojäsenyys takaa ennen kaikkea sen, että opiskelijat ovat virallisesti edustettuna korkeakoulujen hallinnossa.

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat päätöksestä huolissaan siksi, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat eri asemassa kuin yliopisto-opiskelijat. Perustuslakivaliokunnan mielestä automaatiojäsenyys on yhdistymisvapauden vastaista. Yliopistojen ammattikorkeakouluista eroavaa käytäntöä perustuslakivaliokunta perusteli lähinnä ylioppilaskuntien pitkillä perinteillä. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY toki juhlii tänä vuonna 135-vuotispäiviään, mutta toivottavasti perustuslakivaliokunta on havainnut sen toimivan muutoinkin kuin perinneyhdistyksenä.

Perustuslakivaliokunnan päätös on aikamoisen merkittävä myös ylioppilaskunnille. Voidaanko ylioppilaskuntien automaattinen jäsenyys purkaa?
    Keskustelu pakkojäsenyydestä kummittelee vähän väliä HYY:ssäkin. Herkimmin se viriää silloin, kun ylioppilaskunta ottaa kantaa muuhunkin kuin opintotukeen, keskustoimiston energiankulutukseen tai biletilojen jakoon. Kannanotot parisuhdelaista, hedelmällisyyshoitolaista tai Irakin sodasta ovat saaneet osan opiskelijoista irtisanoutumaan HYY:n linjasta.
    Eduskunta tekee lopullisen päätöksen ammattikorkeakouluja koskevasta lakimuutosehdotuksesta ihan näinä päivinä, ja moni pakkojäsenyyden vastustajista saanee uudesta ammattikorkeakoululaista vettä myllyynsä.

Kannatan automaatiojäsenyyttä ylioppilaskunnissa. Opiskeluvuodet ovat vain yksi lyhyt osa elämää, mutta juuri silloin nuoret aikuiset elävät elämänsä ruuhka-aikaa.
    Kun rahaa on vähiten, pitäisi opiskella, löytää paikkansa työ- ja perhe-elämässä, ottaa asuntolainat ja omaksua elämänarvot. Opiskelijat hyötyvät todella paljon siitä lobbaustyöstä, jota ylioppilaskunnat tekevät. Ylioppilaskunnat ovat opiskelijoille se side yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja henkiseen keskusteluun, jolla viestimme kuuluu muuallakin kuin Porthanian ruokalassa.

Anna-Liina Kauhanen