Torjuntavoitto

T:Teksti:

Tiedekuntansa jakoa vastustaneet humanistiopiskelijat saivat viime hetken torjuntavoiton, kun ehdotus tiedekunnan kahtiajaosta ei mennyt läpi yliopiston korkeimmassa hallintoelimessä konsistorissa viime viikolla. Asiasta äänestettiin selkein luvuin 17-7. Tiedekuntaa ei jaeta.
    Sen sijaan konsistori päätti, että psykologian ja fonetiikan laitokset yhdistetään vuoden 2004 alusta alkaen kasvatustieteelliseen tiedekuntaan. Näin syntyy uusi yksikkö, työnimeltään käyttäytymistieteiden tiedekunta.
    Humanistisen tiedekunnan nykyisistä noin 9 500 opiskelijasta uuteen tiedekuntaan siirtyy noin 1 000.
    Muutos on osa yliopiston kampusten ja tiedekuntien uudistamista. Jo aiemmin on päätetty farmasian ja biotieteiden tiedekuntien perustamisesta Viikkiin.
    Keskustakampustyöryhmä oli esittänyt humanistisen tiedekunnan jakamista kahteen osaan, kielitieteelliseksi ja historiallis-filosofis-kulttuuritieteelliseksi tiedekunnaksi. Tätä perusteltiin lähinnä hallinnollisilla syillä: jaon pienempiin yksiköihin arvioitiin edistävän päätöksentekoa, suunnittelua ja laadunvarmistusta.
    Jakoa vasta viime tingassa vastustamaan heränneiden opiskelijoiden mielestä tiedekunnan pilkkominen olisi uhannut humanististen tieteiden identiteettiä. Erityistä huolta herätti kieli- ja kulttuuriopintojen erottaminen toisistaan tiedekuntajaolla.
    Myös enemmistö humanistisen tiedekunnan 21 laitoksesta oli lausunnoissaan vastustanut jakoa. Esitystä kannattivat historian, filosofian ja kulttuurien tutkimuksen laitokset sekä Kristiina- ja Renvall-instituutit.
    “Opiskelijoiden aktiivisuus vaikutti lopputulokseen merkittävästi”, humanistisen tiedekunnan dekaani Fred Karlsson arvioi.
    Karlsson pitää hyvänä, että asia ratkesi äänestyksessä selvin luvuin: jälkikäteen ei päästä jossittelemaan. Karlsson itse lukeutuu jaon vastustajiin ja äänesti sen mukaisesti.
    Seuraavaksi edessä on sen miettiminen, miten tiedekuntaa kehitetään edelleen.
    “Nyt on tärkeää kuunnella tarkkaan niiden laitosten näkemyksiä, jotka halusivat irrottautua tiedekunnasta”, Karlsson sanoo.

Noora Jokinen