Lupa opiskella

T:Teksti:

Helsingin yliopistossa opiskeleva amerikkalainen kertoo tuntevansa itsensä pakolaiseksi, koska hän joutuu jatkuvasti perustelemaan viranomaisille, miksi ja millä oikeudella hän on Suomessa.
    Ulkomaalaisten opiskelijoiden oleskelulupakäytäntö on karu. Paikallispoliisi myöntää ulkomaalaiselle opiskelijalle määräaikaisen oleskeluluvan enintään vuodeksi kerrallaan, eikä opiskelija voi saada pysyvää oleskelulupaa.Oleskeluluvan uusimisrumbaan joutuu joka vuosi, ja uusintaan kuluu viranomaisilta jopa puoli vuotta. Tänä aikana opiskelija ei voi viettää edes lomaa kotimaassaan, koska passi on uusimisprosessin ajan viranomaisilla.
    Opiskelijan määräaikaiseen oleskelulupahakemukseen tarvitaan samat selvitykset kuin normaaliin oleskelulupaankin, mutta lisäksi opiskelijat keräävät vuosi toisensa perään yliopistolta ja professoreilta läsnäolotodistuksia, selvityksiä opintomenestyksestään ja todistuksia jopa siitä, että heillä on käytettävissään vähintään 6 000 euroa lukuvuotta kohden stipendinä tai talletuksena.
    Ja kun maisterinpaperit ovat kädessä, täältä on lähdettävä heti. Opiskelijan määräaikainen oleskelulupa umpeutuu saman tien.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden arki on kaukana siitä juhlapuhe-Suomen sanahelinästä, jolla ulkomaalaisia korkeasti koulutettuja ammattilaisia yritetään kaikin keinoin houkutella jäämään tänne töihin.
    Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ajaa mallikkaasti ulkomaalaisopiskelijoiden asiaa vastavalmistuneen ulkomaalaisopiskelijatutkimuksensakin voimalla. Myös Helsingin yliopisto saisi ottaa kaikki yhteiskuntasuhteensa käyttöön, etteivät yliopiston strategiaan kirjatut kotikansainvälistymistermit sun muut vain lisäisi sanahelinän kakofoniaa.
    Ulkomaalaislakia uudistetaan parhaillaan. Toivottavasti niin, että opiskelija voisi saada oleskeluluvan kerralla vähintään siksi viideksi vuodeksi, joka suomalaiseltakin korkeakouluopiskelijalta kuluu tutkintoon päätoimisesti opiskellen.

Anna-Liina Kauhanen