Ylioppilaslehden ylioppilaskoe

T:Teksti:

Ylioppilastutkintoa on viime aikoina uudistettu niin reippaasti, ettei edellistäkään uudistusta ole saatu kouluissa tajuntaan ennen kuin seuraava on jo ovella. Etujoukot ovat kirjoittaneet tutkintonsa rakennekokeilun mukaisesti – siis valinneet vapaammin kirjoittamansa aineet – jo vuodesta 1995 lähtien, mutta ensi keväästä alkaen kokeilussa on mukana 57 lukiota. Vakinaiseksi ja kaikkia lukiolaisia koskevaksi uudistusta ei vielä saatu.
    Uudistuneessa ylioppilaskokeessa on enää yksi pakollinen kirjoitettava aine, äidinkieli. Loput aineet ovat vapaaehtoisia, kunhan kokoon saa vähintään neljä koetta. Parhaillaan pohditaan, kuinka käy reaalikokeen: jaetaanko kahteen, miten jaetaan, onko ainekohtaisia kokeita…
    Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa kolmessa perättäisessä pätkässä, ja arvosana eximia on jo vanha tuttu monelle abipolvelle. Kaiken huipuksi koko lukion tuntijakoa ollaan uusimassa.

Ylioppilastutkinto on mielenkiintoinen instituutio, josta saisi enemmänkin irti kuin nykyisin oivalletaan. Samaan aikaan kun tutkinnonuudistajat riitelevät ruotsin pakollisuudesta, peruskysymys on jätetty kysymättä: mitä kirjoitusten halutaan mittaavan?
    Tässä ajassa velloisi tietenkin ilmeisimpänä vaade mitata sosiaalista lahjakkuutta ja abien kykyä tuotteistaa itsensä työ- ja opiskelumarkkinoille. Siksi ylioppilastutkinnosta voisi tehdä todellisen elämysmatkan aikuisuuteen, ja tutkintotodistuksen arvosanojen perusteella nuori voitaisiin sijoittaa poliittiselle kentälle. Gaussin käyrän mukaisesti saataisiin aina sopiva määrä demareita.
    Ylioppilaslehti ehdottaa kuitenkin varsin perinteistä, mutta haastavaa ylioppilaskoetta, jossa todella mitattaisiin nuorten valmiuksia itsenäiseen ajatteluun ja elämänhallintaan. Reaalia ei pidä erottaa ainekohtaisiksi kokeiksi, vaan ainerajoja on häivytettävä entisestäänkin. Koska detaljisivistyksellä on taipumus vanhentua, on syytä pysyä perusasioissa.

Tällä kokeella selviää tosisivistys:

Reaalimaailman reaali

Vastaa kuuteen kysymykseen esseevastauksella.
    1. Kuinka kotityöt tulisi jakaa?
    2. Miksei Suomi pärjää euroviisuissa?
    3 .Kuka jäi täpärästi neljänneksi Münchenin olympialaisissa?
    4. Miksi ihmiset tekevät ylitöitä?
    5. Miltä sinusta tuntui, kun vanhempasi erosivat?
    6. Mitä väliä sillä on, että eläinlajeja tuhoutuu?
    7. Mistä on kyse Lähi-idän kysymyksessä?
    8. Mistä tuloerot johtuvat?
    9. Pohdi lääkityksen ja terapian eroja ja niiden hyötyjä ja haittoja masentuneelle nuorelle aikuiselle.
    10. Suomi pakolaispolitiikkaa.
    11. Mistä nälänhätä johtuu?
    12. Piirrä maailmankartta.
    13. Bonustehtävä: Millainen laina lyhentää itse itseään?