YTHS:n käyntimaksut nousevat vuodenvaihteessa

T:Teksti:

Opiskelijoiden terveyspalvelujen hintoja korotetaan ensi vuoden alussa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n hammaslääkärien käyntimaksu nousee 1,5 euroa eli kuuteen euroon ja erikoislääkärien käyntimaksu 50 senttiä eli neljään euroon.
    “Korotus on väistämätön, sillä kustannukset nousevat. Iso osa kustannuksista on palkkamenoja, ja palkat tapaavat nousta vuosittain”, sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Janne Jauhiainen. Jauhiainen istuu YTHS:n hallituksessa.
    SYL esitti YTHS:n rahoitusvajeen paikkaamiseksi käyntimaksujen korotusta. Toinen vaihtoehto olisi ollut ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä maksettavan terveydenhoitomaksun nosto. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY kannatti mallia, jossa käyntimaksuihin ei olisi puututtu.
    Viimeksi käyntimaksut nousivat viime vuodenvaihteessa, kun niitä tarkistettiin euroon siirtymisen vuoksi.

Kasvava rahantarve pakottaa YTHS:n miettimään palvelujaan. Ylioppilaskuntien toive on, että mielenterveyspalvelut ovat jatkossa etusijalla.
    Jo nyt YTHS:n eri terveysasemilla on erilaisia käytäntöjä siitä, mitä hoidetaan: kaikilla paikkakunnilla ei esimerkiksi kirjoiteta sairaustodistuksia muun kuin opiskelusyyn perusteella. ”
    Jos siihen, ettei kaikkiin vaivoihin saa hoitoa, joudutaan, olisi tärkeää, että pelisäännöt ovat kaikille samat”, sanoo HYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Saara Maalismaa. Maalismaa istuu Helsingin YTHS:n johtokunnassa.
    Maalismaan mukaan edelleen on iso kysymys myös se, kuinka ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tervey-denhoito jatkossa hoidetaan. Ammattikorkeakoululaisten terveyspalvelut kuuluvat kunnille, mutta kunnat hoitavat heitä kovin vaihtelevasti.
    YTHS:n sisällä tunteita herättää paljon myös se, kuinka pitkälle jatko-opiskelijoiden ja huomattavan vanhojen, esimerkiksi yli 60-vuotiaiden, perustutkinto-opiskelijoiden terveydenhoito kuuluu YTHS:lle.
    “Perusperiaatehan on, että hoitoonpääsyn peruste on ylioppilaskunnan jäsenyys”, Maalismaa sanoo.
    Parikymppisiä hoidetaan eri tavalla kuin kuusikymppisiä. Esimerkiksi proteesihoidot hammashoidossa ovat hyvin kalliita, ja erikoisosaaminen on muualla kuin YTHS:ssä. “Mielenterveyspalveluissa on sama asia: vanhempien ihmisten vaivat ovat jo usein huomattavan hankalia. Mihin vetää raja, siinäpä pulma.”

Anna-Liina Kauhanen