SYL suuntaa Sambiaan

T:Teksti:

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) aloittaa Sambiassa kehitysyhteistyöhankkeen, jossa tuetaan nuorten ammattikoulutusta maan pääkaupungissa Lusakassa. Samalla heitetään hyvästit kolmivuotiselle Mosambik-hankkeelle, jossa on rahoitettu paikallista opiskelijalehteä O Universitariota. Uusi sambialainen yhteistyökumppani, kansalaisjärjestö Kanyama Youth Project Trust eli KYPT, valittiin neljän ehdokkaan joukosta. Haussa oli luotettava ja pätevä kansalaisjärjestö, joka tekee töitä koulutuksen ja naisten parissa. Elokuussa kolme sylliläistä vieraili järjestössä. ”Yllätyimme positiivisesti siitä, että hanke on niin hyvä – siis oikeasti, ei vain paperilla”, kertoo SYL:n kansainvälisten asioiden sihteeri Susanna Kärki.

KYPT syntyi 1990-luvun alussa helpottamaan Kanyaman asuinalueen varattomien nuorten ja kouluttamattomien naisten työllistymistä. Työttömyys on Sambiassa aivan toisen mittaluokan ongelma kuin Suomessa: puhutaan kymmenistä prosenteista. Liki kymmenmiljoonaisesta väestöstä yli 20 prosenttia on 15-24-vuotiaita, joten töiden löytäminen on työlästä etenkin suurten kaupunkien nuorille.
    KYPT tarjoaa vuoden mittaisia kursseja esimerkiksi ompelusta ja vaatesuunnittelusta, hotelli- ja ravintolatoiminnasta ja automekaniikasta. Tavoitteena on, että opiskelijat saisivat koulutuksesta eväät omien pienyritysten perustamiseen eli työllistäisivät itse itsensä. Toteutuuko tavoite?

”Sambiassa kuka tahansa, jolla on ammattikoulutusta, on paremmassa jamassa kuin sellainen, jolla ei ole. Ero on suuri”, Susanna Kärki kertoo. Pelkästään Kanyamaan mahtuisi viisi samanlaista keskusta ja silti oppilaita riittäisi kaikille kursseille.
    Erityisesti kursseista on apua niille nuorille, joilla peruskoulu on suorittamatta. KYPT:n toimintaa on tarkoitus tukea 18 000 eurolla vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan. Rahoitus kertyy opiskelijoiden maksamista vapaaehtoisista kehy-maksuista ja ulkoministeriöltä. Sambian lisäksi lähivuosina tuetaan edelleen myös maya-intiaanien oman yliopiston perustamista Guatemalassa.

Noora Jokinen