Luottotieto OHO!

T:Teksti:

Noin 2 000 opiskelijaa sai kesän aikana ikävää postia Kelalta. Heille ilmoitettiin, ettei valtio myönnä opintolainan takausta opiskelijan maksuhäiriöiden vuoksi. Iso nippu samanlaisia kirjeitä on vielä postittamatta.
Suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta arvioi, että kaikkiaan 3 500 opiskelijaa jää tänä syksynä ilman opintolainan valtiontakausta maksuhäiriöiden vuoksi. Määrä on kolme prosenttia kaikista opintolainan hakijoista.
    Vähemmistö lainatakausta vaille jäävistä on korkeakouluopiskelijoita. Korkeakouluopiskelijat myös maksavat lainansa takaisin tunnollisimmin. “Rahankäyttöongelmat näyttävät keskittyvän ammattioppilaitosten opiskelijoille”, Lahtinen sanoo.
    Lainatakauksen epäämisestä ilmoitetaan opintotukipäätöksen yhteydessä. Kela postittaa opintotukipäätöksiä sitä mukaa, kun ne on käsitelty.
    Käsittelyrumba vie enemmän aikaa kuin aiempina vuosina, sillä Kela tarkistaa nyt ensimmäistä kertaa lainanhakijoiden luottotiedot. Aiemmin tehtävä kuului lainan myöntäville pankeille.
    Kela saa luottotiedot Suomen asiakastiedolta, mutta yhtiö ei kerro Kelalle maksuhäiriön syytä, vaan ainoastaan luokituksen. Vakavat maksuhäiriöt johtavat automaattisesti lainatakauksen epäämiseen. Ilman lainatakausta saattaa jäädä myös sellainen opiskelija, jolla on rahallisesti pieni, mutta tuore maksuhäiriö.
    “Jos kirjastojen sakkomaksut, kännykkä- tai lehtilasku on mennyt perintään asti, se riittää takauksen epäämiseen”, Lahtinen sanoo. Kielteiseen takauspäätökseen voi yrittää hakea muutosta selvityspyyntölomakkeella.
    Lainatakauksen voi saada toisessa käsittelyssä, jos maksuhäiriö ei ole vakava ja laskut on siihen mennessä maksettu. Heinäkuun loppuun mennessä noin 400 lainatakausta vaille jäänyttä opiskelijaa oli palauttanut selvityspyynnön. Lahtisen mukaan vain muutamalle myönnettiin lainatakaus toisessa käsittelyssä.

Luottotietojen tarkistaminen siirrettiin vuoden alussa pankeilta Kelan tehtäväksi, kun opintotukilakia uudistettiin. Tavoitteena oli säästää valtion rahoja yhdenmukaistamalla ja tiukentamalla opintolainan saannin ehtoja.
    Vuosittain 5 000-6 000 opiskelijaa jättää opintolainansa maksamatta. Viime vuonna Kela maksoi pankeille takaussaatavina yli 26 miljoonaa euroa.
    Ilpo Lahtinen uskoo, että lainatakauksen myöntämiskriteerit tiukentuvat jonkin verran, kun Kela tarkistaa luottotiedot. Uusia lainatakauksen epäämisiä tulee kuitenkin niin vähän, ettei niillä ole vaikutusta valtiontalouteen. “Millä tahansa tavalla laskettuna uudistuksella ei saada aikaan merkittäviä rahallisia säästöjä”, Lahtinen sanoo.
    “Henkilökohtaisesti en täysin ymmärrä, miksi luottotietojen tarkistaminen siirrettiin Kelalle. Tämä ei tuo kovin montaa uutta hylkäystä.” Kelalle – ja sitä kautta veronmaksajille – luottotietojen tarkistaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Arviota uudistuksen kokonaiskuluista ei ole Lahtisen mukaan tehty, mutta jokaisesta 120 000:sta luottotietojen tarkistuspyynnöstä maksetaan Suomen asiakastiedolle. Kuinka suuri tämä summa on? “Sitä ei saa sanoa”, Lahtinen toteaa.
    Kelan työntekijöille luottotietojen tarkistaminen on merkinnyt ylimääräistä työtä. “Kymmenkunta henkeä on tehnyt useamman kuukauden pelkästään näitä hommia”, Lahtinen kertoo. Luottotietojen entistä tarkempi syynäys saattaa koitua kalliiksi paitsi valtiolle myös kunnille.
    “Kaupungilla liikkuu nyt huhuja, että kannattaa hakea sosiaalitoimistosta toimeentulotukea, jos jää ilman opintolainan takausta”, Ilpo Lahtinen sanoo.

Ilkka Karisto