Gradu, jolla on tarkoitus

T:Teksti:

Opiskelijalla on ongelma. On vaikea keksi€ž mielekästä graduaihetta. Professorille kelpaisi kyllä 80 sivua aiheesta ”Yhteisöllinen tiedonrakentaminen tietoverkkojen jaetuissa asiantuntijuusmalleissa opettajien kertomana. Laadullinen tapaustutkimus eksistentiaalisfenomenologisen ihmiskäsityksen pohjalta”, mutta kuka muu siitä hyötyisi?
    Jos ei aio akateemiselle uralle, ei ole kovin motivoivaa uhrata kahta vuotta elämästään tutkimukselle, jonka lukee kolme ihmistä.
    Myös monella kansalaisjärjestöllä on ongelma. Tarvittaisiin tutkimustietoa omasta toiminnasta ja alasta, mutta kun ei ole työntekijöitä, jotka sitä suoltaisivat.
    Nämä kaksi ongelmaa pyörivät englantilaista filologiaa opiskelevan Risto Korkeamäen mielessä. Kahvilakeskusteluissa hän huomasi muiden miettineen samaa asiaa. Viime joulukuussa syntyi idea gradupankista, internetsivusta, jonka kautta järjestöt voisivat tarjota mielekkäitä tutkimusaiheita opiskelijoille.
    Nyt gradupankki on avattu tuotantoyhtiö Broadcastersin perustaman hyväntekeväisyysjärjestön Satumaan verkkosivuilla. Satumaa markkinoi muita, jo olemassa olevia suomalaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä.
    Yleishyödylliset järjestöt voivat laittaa verkkosivuille ilmoituksia itseään kiinnostavista graduaiheista. Jos opiskelija kiinnostuu, hän voi ottaa itse yhteyttä järjestöön ja sopia gradusta.
    Järjestöt eivät maksa graduista palkkaa. Projektin tarkoituksena on vain löytää opiskelijoille mielekkäitä lopputyön aiheita.
    ”On motivoivaa tietää, että gradusta on jotain konkreettista hyötyä sen sijaan, että se tehtäisiin vain proffan iloksi tai tutkimustyön harjoitteluksi”, projektipäällikkönä Satumaassa työskentelevä Korkeamäki perustelee. Korkeamäki laskee systeemin eduiksi myös sen, että toimeksiantajilta voi saada asiantuntija-apua ja materiaalia. Ja sitovat määräpäivät.
    Ensimmäisinä gradupankista innostuivat Maailman luonnonsuojelusäätiö wwf, Punainen risti sekä Reilun kaupan edistämisyhdistys. Satumaan nettisivuilla on jo tarjolla aiheita.
    Biologian opiskelijaa voisi kiinnostaa vaikka ”Offshore-tuulivoiman biologiset vaikutukset” tai ”Porojen laidunnuksen vaikutus tunturipaljakan kasvillisuuteen ja eläimistöön”. Kylteri saattaisi innostua aiheesta ”Rahoitusmaailman rooli uusien energiateknologioiden edistäjänä” tai ” Uuden Reilun kaupan tuotteen kannattavuus- ja menestymismahdollisuudet Suomen markkinoilla”.
    Aiheita on tarjolla myös valtio- ja kasvatustieteilijöille, teekkareille, humanisteille, maa- ja metsätieteilijöille sekä ympäristönsuojelutieteen opiskelijoille.
    Gradupankki kuulostaa hyödylliseltä. Mutta entä tieteen autonomia ­ määrääkö tilaaja myös sen, mitä tutkimuksessa käsitellään?
    ”Totta kai graduseminaarin vetäjä päättää lopullisesta kysymyksenasettelusta. Jotkut järjestöjen tarjoamat aiheet voivat olla ylimalkaisia, mutta niiden pohjalta voi muotoilla lopullisen tutkimusongelman”, Korkeamäki sanoo.
    Satumaa ei ole vielä keskustellut gradupankista virallisesti yliopiston edustajien kanssa. Korkeamäen mukaan professorit ovat suhtautuneet ideaan myönteisesti.
    ”Proffillekin on hyvä, jos opiskelija tulee seminaariin oman aiheen kanssa.”
    Gradupankki toimii Satumaan kotisivujen kautta ainakin tämän kevään ajan. Sen jälkeen toiminta on tarkoitus ulkoistaa jonkun muun pyöritettäväksi. Gradupankkitoimintaa aiotaan laajentaa myös ammattikorkeakouluihin.

Ilkka Karisto

Gradupankki: www.yle.fi/satumaa
Satumaa-ohjelma TV2:lla sunnuntaisin klo 18.40