Suurin osa ylioppilaskunnista on vaatinut SYL:n hallitusta poistamaan mietoihin huumeisiin viittaavat kohdat SYL:n toimintasuunnitelmasta. ”Mietojen huumeiden laillisuusstatusta tulee tarkastella sallittujen päihteiden terveysvaikutusten pohjalta”, vaadittiin toimintasuunnitelman luonnoksessa, josta edellisessä Ylioppilaslehdessä kerrottiin.
    Teekkarit eli teknillisten korkeakoulujen opiskelijajärjestöt ja kylterit eli kauppatieteiden opiskelijajärjestöt lähettivät heti Ylioppilaslehden uutisen jälkeen julkisuuteen kannanoton, jossa he ilmoittivat, ettei SYL:n kanta ole vielä selvä.
    ”SYL:n kantaa mietojen huumeiden laillistamiseen ei ole päätetty. Teekkari- ja kylteriylioppilaskuntien mielestä SYL:n ei tule ottaa kantaa huumekysymykseen”, oli tiedotteen viesti.
    Kyseisten ylioppilaskuntien mielestä Suomen kaikkia noin 120 000 yliopisto-opiskelijaa edustavan SYL:n toimintaan ei kuulu ottaa kantaa huumeiden laillistamiseen. SYL:n tulee keskittyä vaikuttamaan opiskelijoita koskettaviin opintososiaalisiin sekä koulutuspoliittisiin asioihin.

Esimerkiksi Helsingin Kauppakorkeakoulun, Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lapin yliopiston ylioppilaskunta esittivät kaikkien huumepolitiikkaan liittyvien kohtien poistamista SYL:n toimintasuunnitelmasta.
    Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnat kommentoivat kokonaisuutta ja vaativat SYL:a muokkaamaan toimintasuunnitelman tekstiä.
    ”Tamy näkee huumeiden käytön terveydellisenä ja sosiaalisena ongelmana. Jakoa mietoihin ja vahvoihin huumeisiin ei nähdä mielekkäänä, sillä huumeista voi aina puhua niiden oikeilla nimillä. Tamy ei ota lausunnossaan kantaa huumeiden laillisuusstatukseen, mutta toivoo, että huumevalistus ja -keskustelu olisi kiihkotonta ja asiapitoista. Kokonaisuudessaan Tamy haluaa tukea opiskelijakulttuurin kehittymistä vähemmän päihdekeskeiseksi, mikä koskee niin alkoholia kuin huumeitakin.”
    hyy on jotakuinkin samoilla linjoilla kuin Tamy. hyy pyysi SYL:a muuttamaan huumeongelmaa käsittelevän kohdan muotoon: ”Huumeongelmaa tulee tarkastella myös sallittujen päihteiden terveysvaikutusten pohjalta.”
”Kuopion yliopiston ylioppilaskunta on SYL:n hallituksen esityksen kanssa samaa mieltä siinä, että suomalaisesta huumausainepolitiikasta tulee keskustella kriittisesti. Olemme samaa mieltä myös siinä, että suomalainen huumevalistus on monesti täysin ala-arvoista. Edelleen kannatamme ajatusta huumausainekysymyksen käsittelystä kansanterveydellisenä kysymyksenä ennemmin kuin moraalisena ongelmana.”
    ”Mielestämme ei myöskään ole ajankohtaista tai tarpeellista keskustella mietojen huumeiden laillistamisesta. Olisi paljon tärkeämpää pohtia eräiden sallittujen ”nautintoaineiden” (tupakka) terveysvaikutuksia ja keinoja niiden vähentämiseksi”, kyy:n hallituksen puheenjohtaja Tero Kankaanperä sanoo.
    ”Tämä vahingoittaa SYL:n kaikkea muuta toimintaa riippumatta siitä, mitkä linjauksen alkuperäiset tarkoitukset olivat. SYL on kuitenkin ensiksi edunvalvontajärjestö”, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lasse Miettinen kommentoi.
    ”Sinänsä olen sitä mieltä, että päihdepolitiikasta tulisi voida keskustella avoimesti ja esittää kriittisiäkin mielipiteitä huumepolitiikkaa kohtaan. Kriittisyys ja mielipiteenvaihto kuuluvat akateemisten kansalaisten perustuntomerkkeihin. Ongelmana on, että tällä hetkellä kuka tahansa keskustelua käynnistävä leimataan huumeiden puolestapuhujaksi, mikä on lähinnä surullista.”

”Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ei ota ylioppilaskuntana kantaa huumepoliittisiin kysymyksiin, vaan toteaa ykskantaan, ettei huumepolitiikan pitäisi kuulua myöskään SYL:n intresseihin. Tuky näkee SYL:n järjestönä, jonka tulisi toimia opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittisena edunvalvojana eikä ottaa itselleen kansalaisjärjestön roolia”, hallituksen puheenjohtaja Jere Jaakkola Tuky:stä kertoo.
    Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta on lausunnossaan SYL:lle pitänyt toimintasuunnitelmaluonnosta yleisesti hyvänä. ”Mietoja huumeita koskeviin SYL:n tosun osiin tokyo ei ole erikseen halunnut ottaa kantaa”, sanoo tokyo:n Asmo Noronen.
    SYL:n hallituksen puheenjohtaja Esa Perkiö pahoitteli tuoreeltaan toimintasuunnitelmaluonnoksen aiheuttamaa kohua. ”Otsikot vievät huomiota pois niiltä asioilta, jotka ovat opiskelijoille tärkeitä”, Perkiö valitti.
    Perkiö ei pidä asian julkisuudessa saamasta värityksestä. ”SYL ei aja kannabiksen laillistamista vaan toivoo, että keskustelua laillisuudesta käytäisiin terveysvaikutusten pohjalta.”
    Ylioppilaskuntien aktiivisuudesta päätellen SYL:n liittokokouksessa 23.-24.11. tullaan käymään kiihkeää keskustelua.

Heikki Valkama
Kuva: Liisa Karttunen