Opiskelijoiden sairauspäiväraha nousee

T:Teksti:

Hallitus haluaa korottaa opiskelijoiden sairauspäivärahaa. Hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen, jonka mukaan opintotuen perusteella maksettava päiväraha nostettaisiin sataan prosenttiin opintorahasta.
    Nykyisin opiskelijalle maksetaan sairauspäivärahaa joko edellisen vahvistetun verotuksen mukaan (tätä nykyä vuoden 1999 tulot) tai työtulojen jäädessä pieniksi 86 prosenttia opintorahan määrästä.
    Esityksessä halutaan myös poistaa nykykäytäntöön liittyvä tuloloukun vaara. Nyt opintotukipohjaista sairauspäivärahaa maksetaan edelliskuun opintotuen mukaan, jolloin töissä olleet opiskelijat voivat jäädä kokonaan vaille päivärahaa. Tarkastusaika on tarkoitus pidentää yhdestä neljään kuukauteen.
    Sairauspäivärahaa ovat tarvinneet opiskelijat, jotka ovat sairastuneet vakavasti, esimerkiksi syöpään, tai kärsineet mielenterveysongelmista. Opintotuki ei kulu sairastamisaikana.