Linnea Meder ehdolla HYY Yhtymän johtoon

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman HYY Yhtymän seuraava toimitusjohtaja on todennäköisesti ekonomi Linnea Meder. Nykyinen varatoimitusjohtaja Meder seuraa kauppaneuvos Tapio Kiiskistä, joka jää vuoden 2003 alussa eläkkeelle.
    Asiasta päättävät Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto ja HYY Yhtymän hallintoneuvosto. Valintaa valmistellut työryhmä ja HYY Yhtymä esittivät asian yksimielisesti ylioppilaskunnan hallitukselle ja yhtymän hallintoneuvostolle.
    Valintatyöryhmää johtanut HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtaja ja HYY:n hallituksen jäsen Jukka Nohteri uskoo, että Mederin valinta toimitusjohtajaksi menee hallinnossa läpi ilman ongelmia.
    Linnea Meder aloitti yhtymässä vuonna 1973 osa-aikaisena taloussuunnittelusihteerinä. Vuonna 1975 hän siirtyi hallintopäällikön tehtäviin ja eteni osastopäälliköksi, apulaisjohtajaksi ja johtajaksi. Yhtymän varatoimitusjohtaja hän on ollut vuodesta 1997.
    “Suurimpana syynä Mederin valintaan on se, että Tapio Kiiskinen on ollut yli 30 vuotta työssä yhtymässä. Siinä on suuret saappaat täytettävänä. Halusimme turvallisen ratkaisun, ihmisen, joka pystyy tehtävät hoitamaan. Mederin kyvyt tunnetaan”, Jukka Nohteri sanoo.
    Mederin on tarkoitus jäädä eläkkeelle vuoden 2007 lopussa eli hänen toimitusjohtajakautensa kestänee viisi vuotta. Nohteri myöntää, että Mederiä voi pitää siirtymäkauden toimitusjohtajana.
    “Siirrytään Kiiskisen aikakaudesta eteenpäin. Seuraavan viiden vuoden aikana yhtymän rakenne selkiytyy, Kilroysta luultavasti luovutaan ja ryhdytään ehkä sijoitustoimintaan. Kyseessä ei ole silti mikään välivaihe, yhtymä toimii edelleen täyspainoisesti”, Nohteri kertoo.
    Varteenotettavia toimitusjohtajaehdokkaita ja paikasta kiinnostuneita ihmisiä löytyi Nohterin mukaan sekä yhtymän sisältä että ulkopuolelta. Nimiä ei tuoda esille.
    “Osa näistä henkilöistä saattaa olla viiden vuoden päästä todella varteenotettavia vaihtoehtoja toimitusjohtajaksi”, Nohteri arvioi.
    Kun Meder siirtyy toimitusjohtajaksi, hänen nykyinen tehtävänsä yhtymän talousjohtajana vapautuu. Yhtymään perustetaan todennäköisesti uusi rahoitusjohtajan tehtävä. Rahoitusjohtajalle on suunniteltu muun muassa tulevan sijoitusten hoitoa. Meder ei halua kommentoida valintaansa ennen lopullista päätöstä.

Heikki Valkama
Kuva: Liisa Karttunen