SYL:n hallitus rinnastaa miedot huumeet laillisiin päihteisiin

T:Teksti:

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) toimintasuunnitelmassa ajetaan mietojen huumeiden laillistamista. “Mietojen huumeiden laillisuusstatusta tulee tarkastella sallittujen päihteiden terveysvaikutusten pohjalta”, SYL:n vuoden 2002 toimintasuunnitelman alustavassa versiossa sanotaan. Parhaillaan toimintasuunnitelma on lausuntakierroksella eri yliopistojen ylioppilaskunnissa.
    Huumeet mainitaan toimintasuunnitelman viidennessä osassa, jossa asetetaan tavoitteita kestävälle yhteiskunnalle: “Huumeet ovat kasvava ongelma yhteiskunnassamme, erityisesti nuorten keskuudessa. SYL näkee huumeongelman terveydellisenä ja sosiaalisena, ei moraalisena ongelmana. Valtion päihdepolitiikassa täytyy ottaa käyttöön mietojen ja kovien huumeiden käsitteet. Päihdevalistuksen ja -politiikan täytyy perustua faktoihin ja kiihkottomaan asiantuntemukseen”, toimintasuunnitelman luonnos linjaa.
    Toimintasuunnitelman laatinut SYL:n hallituksen puheenjohtaja Esa Perkiö ei suostu suoraan sanomaan, ajetaanko toimintasuunnitelmassa mietojen huumeiden laillistamista. Vastuu on siis lukijalla.
    “Se tarkoittaa täsmälleen sitä, mitä siinä sanotaan. Tulkinnan mukaan se voi tarkoittaa laillistamista. Tässä jätetään seuraavalle SYL:n hallitukselle mahdollisuus luoda oma kanta asiaan. Jos voidaan todeta, että kannabistuotteiden terveysvaikutukset ovat suhteessa alkoholiin tai tupakkaan, niin kyllä ne pitäisi laillistaa”, SYL:n hallituksen puheenjohtaja Perkiö sanoo.
    “Arvelimme tämän olevan muotoilu, jolla olisi mahdollisuus tulla suhteellisen vastaansanomattomasti hyväksytyksi liittokokouksessa. Jos puhuisimme tietyistä päihteistä, siitä tulisi asiantuntijakysymys. Nyt esitämme yksinkertaisen toteamuksen.”
    Toimintasuunnitelma on parhaillaan ylioppilaskuntien käsiteltävänä. Ylioppilaskunnat kommentoivat SYL:n suunnitelmaa viimeistään torstaihin 18. 10. mennessä.
    “Tähän mennessä siitä kohdasta on tullut hyvin vähän palautetta. Odotan kiinnostuneena”, Perkiö sanoo. Hän toivoo keskustelua aiheesta.
    “On outoa, jos Suomessa ei voida keskustella asiasta kiihkottomasti. Monessa muussa valtiossa käydään asiasta julkista keskustelua”, Perkiö sanoo.
     Toimintasuunnitelmaa laadittaessa SYL:n hallituksessa esitettiin asiasta yksi eriävä mielipide. Sen esitti Aleksis Nokso-Koivisto.
    “Pääsyynä on se, että liiton tehtävä on valvoa yhteisiä etuja. Toimintasuunnitelman voi nähdä ajavan liberaalia huumepolitiikkaa. Opiskelijoiden keskuudessa tästä on paljon eriäviä mielipiteitä, vahvojakin. Ei voi sanoa, että tämä olisi erityisesti opiskelijoiden etu. Lisäksi perusteltuja näkemyksiä on kumpaankin suuntaan”, Nokso-Koivisto sanoo.
    Eriävää mielipidettään Nokso-Koivisto perusteli myös sillä, että asiaa ei käsitelty hallituksessa tarpeeksi, vaan se tuotiin vasta viimeiseen toimintasuunnitelmaa käsittelevään kokoukseen.
    “Arvelisin, että se tuossa muodossaan poistuu lopullisesta toimintasuunnitelmasta”, Nokso-Koivisto sanoo.
    Ylioppilaskunnissa ei vielä haluta ottaa asiaan selvää kantaa.
    “Ensin koko huumekeskustelu pitäisi saada yhteiskunnallisesti terveemmälle pohjalle. Nyt on luotu myytti suomalaisesta huumeettomasta yhteiskunnasta ja koko ongelma lakaistaan maton alle. Pitäisi miettiä, millä keinoin haitat minimoitaisiin”, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio pohtii.
    Valistustyö on Moisiosta nykyisin surkeaa ja katteetonta pelottelua. “Huumekeskustelusta pitäisi poistaa demonisointi.”
    Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Anne Hildén ihmettelee asian epämääräistä muotoilua. “Jos jotain halutaan sanoa, se pitäisi sanoa suoraan. En vielä tiedä kantaamme”, Hildén kertoo.
    Henkilökohtaisesti Hildén on sitä mieltä, että miedot huumeet pitäisi suhteuttaa alkoholin haittoihin. “Myös Suomen liberaali alkoholipolitiikka pitäisi ottaa syyniin.”
    Oulussakaan asiaa ei vielä ole virallisesti puitu. Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Antero Metso arvioi viime viikolla ilmestyneessä Oulun ylioppilaslehdessä, että SYL:n liittokokouksessa Oulusta ei löydy kannatusta mietojen huumeiden laillistamiselle.
    Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa hyväksyttiin keväällä huumestrategia. Kantava ajatus oli se, että laillisuuteen ei oteta kantaa eikä erityisiä muutoksia ajeta. “Ylioppilaskunta on etujärjestö ja me selvitämme, mikä on opiskelijoidemme keskuudessa tilanne, ja pitääkö ryhtyä toimiin”, Metso sanoo.

Heikki Valkama
Kuva: Marko Turunen