Kuka kukin on islamilaisessa maailmassa

T:Teksti:

Kristityillä on keisarinsa ja piispansa, islamilaisilla emiirinsä ja muftinsa. Ylioppilaslehti selvitti lyhyesti, mitä emiirit ja muftit tekevät.
    Arvonimeä määriteltäessä on huomioitava, kumpaan islamin suuntauksen sen kantaja kuuluu, laajasti levinneeseen sunnalaisuuteen vai lähinnä Iraniin keskittyneeseen shiialaisuuteen. Sunnalaisuudessa ei ole järjestäytynyttä pappislaitosta tai -hierarkiaa. Shiialaisuudessa sen sijaan on pappishierarkia.

Sunnalaisuus

    Emiiri: Muslimivaltion päämies ja hengellinen johtaja.
     Sulttaani: Muslimivaltion päämiestä kutsuttiin sulttaaniksi, jos hän oli pääasiassa maallinen johtaja. Jos johtaja oli enemmän hengellistä laatua, häntä kutsuttiin emiiriksi.
     Kalifi: Kalifia voitiin kutsua joko emiiriksi tai sulttaaniksi. Kalifaatti lakkautettiin 1920-luvulla.
    Mufti: Muftilla on valtuudet antaa uskonnollisia lausuntoja islamin lakiin liittyvistä asioista, joihin ei löydy selvää selitystä Koraanista tai perimätiedosta.
     Suurmufti: Maan johtava mufti. Esimerkiksi Syyriassa mufti on hallituksen perustama virka.
    ´Alim: Uskonoppinut, joka on opiskellut Islamia ja on siis korkeampi kuin imaami. Myös nainen voi toimia `Alimina. Toimii esimerkiksi erilaisissa islamilaisissa järjestöissä.
     Imaami: Sunnalainen rukousten johtaja, joka hoitaa myös muita uskonnollisia toimituksia, esimerkiksi saarnaa. Imaami ei välttämättä ole opiskellut uskontoa järjestelmällisesti. Pienessä piirissä rukoiltaessa imaamiksi valitaan se paikallaolijoista, joka tuntee eniten islamia. Imaami voi olla nainen, jos paikalla on vain naisia, mutta jos paikalla on sekä miehiä että naisia, imaami on aina mies.
    Muessin eli nykyisin Muedhdhin: Rukoukseen kutsuja. Voi toimia imaamina.
     Sheikki: Hengellinen johtaja. Käytetään usein imaamin synonyymina.

Shiialaisuus

    Ajatollah: Shiialaisen hierarkian huipulla oleva oppinut. Shiialaiset hallitsevat vain Iranissa. Myös Irakissa on jonkin verran shiialaisia.
    Imaami: Viimeinen imaami kätkeytyi vuonna 941 ja palaa vasta lopun aikoina.
    Mulla: Alimman tason uskonoppinut. Vastaa sunnalaisuuden Imaamia.

Janne Metso
Kuva: Hans Nissen