Kehuja kansalaisjärjestölle

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on viime vuosina profiloitunut kansalaisjärjestönä.
    HYY – kuten myös Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL – on ottanut vahvasti kantaa parisuhdelakiin ja tehnyt työtä sen eteen. Monen muun tahon ohella kiitos lain läpimenosta kuuluu näille opiskelijajärjestöille.
    Paitsi parisuhdelain, ylioppilaskunta on onnistuneesti työskennellyt muun muassa autottoman keskustan, etenkin autottoman kampuksen, puolesta. Ydinkeskustassa lisääntyneet pyörätiet ja autoilun rajoittaminen paikoin on myös osin ylioppilaskunnan ansiota.
    Opiskelijoilla on vaikutusvaltaa muissakin kuin heitä itseään koskevissa asioissa. Parin viime vuoden aikana HYY:n on antanut lausuntoja uskonnonvapauslaista huumetestauksiin ja kansainvälisistä ihmisoikeusasioista eläinkokeisiin.
    Tosin on mainittava, että suurin osa HYY:n kannanotoista on keskittynyt suoraan opiskelijan asiaan, kuten opintotukeen tai yliopiston rahoitukseen. Päätyönään ylioppilaskunnat ajavat edelleen opiskelijan etua.
    Suppeasti ajateltuna parisuhteet ja autoilu keskustassa eivät kuulu ylioppilaille. Mutta kuten ylioppilaskunnan säännöt sanovat: “Ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään.”
    Ylioppilaskunnan yhteiskunnallisiin pyrkimyksiin riviopiskelija pääsee vaikuttamaan äänestämällä reilun kuukauden päästä edustajistovaaleissa.

Edustajistovaalit 6.-7.11. 2001

Heikki Valkama
päätoimittaja