Alasampuminen kielletty

T:Teksti:

Maailmassa on harvoja yhtä suvereeneja kapistuksia kuin matkustajakone. Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan siviilikonetta ei saa ampua alas missään olosuhteissa. Kielto perustuu vuonna 1944 Chicagossa solmittuun kansainväliseen siviili-ilmailun yleissopimukseen.
    Mutta kun aseet puhuvat, lait vaikenevat. Syyskuisten itsemurhaiskujen jälkeen Yhdysvallat pidätti itselleen oikeuden tuhota sellaiset matkustajakoneet, jotka voivat uhata sen kaupunkeja.
    Aikaisemmin siviilikoneen tuhoamisesta olisi voinut päättää vain USA:n presidentti. Nyt oikeus antaa tuhoamiskäsky on myös kahdella USA:n ilmavoimien kenraalilla, jos presidenttiä ei tavoiteta.
    Suomessa tällaisiin varotoimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Ilmavoimilla on tekniset valmiudet lähettää ohjuksin aseistettu F-18-hävittäjä taivaalle, mutta ilmavoimissa ei ole kenellekään – ei edes ilmavoimien komentajalla – valtuuksia määrätä siviilikonetta tuhottavaksi.
    Jos mahdolliseen itsemurhakoneeseen ei saataisi radioyhteyttä, ilmavoimien koneet voisivat vain seurata sivusta sen lentoa. ”Jos tällainen kone tulisi Suomen ilmatilaan, siitä ilmoitettaisiin jatkuvasti päivystävään ilmavoimien esikuntaan, joka ilmoittaisi asiasta puolustusministeriöön”, ilmavoimien tiedotuspäällikkö, majuri Petri Lehtola kertoo.
    Siihen asia jäisikin, sillä Suomen lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta ampua alas siviilikoneita, kertoo puolustusministeriön tiedotuspäällikkö Osmo Kolehmainen.
    ”Siviilikoneita ei saa ampua alas. Puolustusministeri voi määrätä Suomen ilmatilaan tunkeutuneen sotilaskoneen tuhottavaksi. Tietyissä nopeaa päätöstä vaativissa tilanteissa, joissa tunkeutuja uhkaa valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti, lentäjät saavat käyttää omaa harkintaansa”, Kolehmainen kertoo.

Juhana Rossi
Kuva: Lehtikuva