Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio lennätti avajaispuheessaan koneensa kohti suomalaisen korkeakoulupolitiikan keskusta, maksutonta yliopisto-opetusta. Maksuton yliopisto-opetus on hänestä suurta tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille, kuten kansallisooppera, sillä suurin osa korkeakoulutuksen hankkivista on Suomessa korkeakoulutettujen lapsia.
    Raivio esitti lukukausimaksuja ja koulutusseteleitä ratkaisuksi yliopistojen rahoitusongelmiin. Lukukausimaksut toisivat lisää rahaa yliopistojen kassaan, mutta eivät aiheuttaisi kustannuksia. Opiskelu säilyisi osin maksuttomana, sillä jokainen suomalainen saisi koulutusseteleitä tutkinnon hankkimiseen.
    Valtion ja yliopistojen kannalta koulutussetelien käyttöönotto olisi Raivion mukaan kustannusneutraalia. Maksajina olisivat siis opiskelijat.
    Opiskelijajärjestöt tyrmäsivät lukukausimaksut tuoreeltaan.
    “Ehdotettu järjestelmä ei toisi yliopistojen kokonaismäärärahoihin lainkaan lisää rahaa, mutta sen sijaan se raaistaisi jo nytkin käynnissä olevaa tehotonta kilpailua yliopistojen välillä”, ärähti Suomen Ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Esa Perkiö. Perkiön mukaan seteli asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, kun varattomat opiskelijat ovat opiskeluaikana riippuvaisempia työtuloista.
    Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on Perkiön linjoilla. hyy:n mukaan vaarana on myös se, että tulevaisuudessa koulutusseteleistä luovutaan ja koulutuksesta tulee mutkan kautta suoraan maksullista.
    Ylioppilaskunta on pettynyt rehtoriinsa. Julkisessa kannanotossaan hyy on maltillinen, mutta suoraan Raiviolle on lähetetty pettynyt kirje.
    “Tuntuu siltä, että rehtori on antautunut taistelussa yliopistojen rahoituksessa. Paljon on asian eteen tehty, eikä ole ihme, että joku luovuttaa, mutta että rehtori ensimmäisenä”, hyy:n hallituksen puheenjohtaja Elina Moisio sanoo.
    Hän ihmettelee rehtorin vetoamista tasa-arvoon: koulutussetelien käyttöönotto vaikeuttaisi juuri kaikkien köyhimpien asemaa.
    Opiskelijajärjestöistä Akavan opiskelijavaltuuskunta tukee Raivion ehdotusta. aova:n mielestä keskustelu lukukausimaksuista ja koulutusseteleistä on erittäin tervetullutta. “aova ei ymmärrä Perkiön lähtökohtaa keskustelulle”, järjestön puheenjohtaja Marika Schaup ja Akavan opiskelijasihteeri Jukka Heinänen toteavat aova:n tiedotteessa.
    Opetusministeri Maija Raskin mukaan opintojen maksullisuus ei ole niiden toimenpiteiden joukossa, joilla opintojen etenemistä pyritään vauhdittamaan.
    “Mielestäni opinto-oikeuden ajallinen rajoittaminen on edelleen harkinnan arvoinen keino. Se ei kuitenkaan ole tämän hallituskauden asia. Rajauksen ei tulisi olla ehdoton, vaan opiskelijoiden elämäntilanne tulisi ottaa huomioon”, totesi ministeri Rask ottaessaan vastaan Korkeakoulujen arviointineuvoston raportin Opintojen ohjaus korkeakouluissa.

Heikki Valkama