Yliopistot rakentavat kilpailijaa itselleen

T:Teksti:

Suomen korkeakoulujen kanssa kilpailevaksi tarkoitettua IT-yliopistoa suunnittelee yritys, jonka omistajina ovat yliopistot itse. Culminatum Oy:n johtopaikoilla istuu suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen virkamiehiä suunnittelemassa suomalaiskorkeakoulujen kanssa kilpailevaa yliopistoa.
    Esimerkiksi Helsingin yliopiston roolia Culminatumissa voi pitää ristiriitaisena. Samalla, kun yliopisto on istunut seuraamassa hankkeen etenemistä hallituksessa, se on käyttänyt kriittisiä puheenvuoroja IT-yliopistosta.
    Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio on arvostellut IT-yliopistohanketta. Raivio myöntää, ettei hanke edelleenkään ole yliopistolle mieleen.
     “Helsingin yliopisto on IT-yliopistohanketta kohtaan kriittinen. Tässä on tietysti korostettava, että olemme vasta suunnitteluvaiheessa, eikä mitään kantoja ole lyöty lukkoon”, Raivio sanoo.
    Suurimmaksi syyksi epäilevään asenteeseen Raivio mainitsee pelon siitä, että yliopistojen ja korkeakoulujen parhaat opettajat siirtyisivät ulkomaisen yliopiston palvelukseen.
     “Epäilen, loisiko IT-yliopisto todellista kilpailukykyä Suomeen. Luulen, että vaarana voisi olla parhaan opetustyövoiman siirtyminen ulkomaisen satelliittiyliopiston palvelukseen”, Raivio sanoo.
    Tällä hetkellä Culminatum on esittänyt, että IT-yliopisto toteutetaan todennäköisesti tuomalla ulkomaisen yliopiston sivukonttori Suomeen. Kyseessä olisi luultavasti jokin eurooppalainen tai amerikkalainen huippuyliopisto.

Teknillisen korkeakoulun entisen professorin Arto Karilan mukaan kilpailijaa suomalaisille korkeakouluille luodaan varsin epäkilpailullisin periaattein.
    “IT-yliopistoa eteenpäin vievän osaamiskeskus Culminatumin hallituksen puheenjohtajana istuu Teknillisen korkeakoulun rehtori Paavo Uronen. Ei ole uskottavaa, että hän olisi vakavissaan rakentamassa todellista riippumatonta kilpailijaa omalle korkeakoululleen”, Karila toteaa. Korkeakoulujen lisäksi Culminatumissa on mukana kuntia, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja säätiöitä.
    Karila kannattaa yksityisen kilpailevan yliopiston perustamista, mutta hänen mukaansa nykyiset hallinnoijat ovat jäävejä luomaan sellaista. Tähän on syynä juuri IT-yliopistohanketta suunnittelemaan perustetun Culminatum Oy:n omistusrakenne.
    “Culminatum Oy on rakenteena peräisin Breshnevin ajalta. Se ei toteuta ajatusta vapaasta kilpailusta. On naurettava ajatus, että ihmiset pystyisivät kilpailemaan itsensä kanssa tai johtamaan itse itseään kuten Culminatumissa tapahtuu”, Karila miettii.
    Karilan mukaan Culminatumin kaltainen jäykkä hallinnointirakenne on tyypillinen koko korkeakoululaitokselle. “En usko, että riippumatonta yksityistä korkeakoulua voisi syntyä, vaikka tänne kutsuttaisiin esimerkiksi ulkomainen yliopisto”, Karila sanoo.
    Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa uskotaan varovasti, että IT-yliopisto vilkastuttaisi ja tervehdyttäisi kilpailua suomalaisessa korkeakoululaitoksessa.
    Sibelius-Akatemian hallintojohtaja Pekka Suihko kertoo, että IT-yliopiston rakentumista on seurattu myönteisesti, mutta vakiintuneita kantoja asiaan ei ole muodostunut.
    “Selvää on, että meistä hanke on erittäin mielenkiintoinen, sillä meillä on akatemiassa pari vuotta sitten alkanut tietokonemusiikin koulutusohjelma, jolle IT-yliopisto voisi olla hyödyllinen hanke.”
    Suihkon mukaan Sibelius-Akatemiassa on pohdittu hieman IT-yliopiston maisteriohjelman kaltaista mallia ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointiin. Opinnoista perittäisiin jonkinlaisia maksuja, mutta varsinaisia tutkintoja maksavat vaihto-opiskelijat eivät voisi suorittaa.
    Taideteollisen korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaan mukaan Taikin kanta IT-yliopistoon ei ole torjuva. Tosin hän huomauttaa, että nyt on vielä vaihtoehtojen pohdiskelun aika.
    “Joka tapauksessa joudumme kehittämään uusia kilpailutekijöitä yliopistoihin ja korkeakouluihin. Silloin on otettava huomioon, että esimerkiksi lukukausimaksut voivat olla myös hyödyksi, tehostaa ja parantaa opetuksen ja tutkimuksen tasoa”, Sotamaa sanoo.
    IT-yliopistohankkeen toteutuminen ei vielä ole lainkaan varmaa. Seuraavia isoja askelia suuntaan tai toiseen on opetusministeriössä valmisteilla oleva kansainvälinen strategia (Ylioppilaslehti 12.4.2001). Strategian oli tarkoitus valmistua kuluvan toukokuun aikana, mutta julkaisu on siirtynyt syksyyn. Ministeriön kansainvälistä strategiaa laativaan työryhmään kuuluu myös Culminatumin puheenjohtaja Paavo Uronen.
     Rehtori Paavo Urosesta koko keskustelu omistusrakenteesta on turha. “En pidä IT-yliopistoa kilpailijana, vaan täydentäjänä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.”
    Urosesta kritiikki on lähtöisin uudistusvastaisuudesta. “Mielestäni kyse on periaatteellisesta vastustuksesta. Joku on vain päättänyt, ettei IT-yliopistohanke sovi suomalaiseen järjestelmään.”

Anna-Kaisa Pitkänen
Kuva: Katriina Koskinen