IT-yliopistoa perustetaan kuumeisesti

T:Teksti:

Vaikka hanke elää vasta paperilla, kilpailu uuden yliopiston sijoituspaikasta on alkanut
    Uutta maksullista informaatioteknologia-alan yliopistoa suunnitellaan perustettavaksi jo ensi vuonna. Suunnitelmien mukaan yliopisto perustettaisiin Helsinkiin yhdessä jonkin ulkomaalaisen yliopiston kanssa. Perustamisaikataulu on tiukka siihen nähden, että suunnitelmat ovat alkutekijöissään.
    Suunnitelmissa jokin ulkomainen yliopisto perustaisi Suomeen yksikön. Näin pystyttäisiin kiertämään suomalaista lainsäädäntöä, joka kieltää opiskelijoilta perittävät lukukausimaksut.
    Opiskelijat valmistuisivat maistereiksi siis vaikkapa englantilaisen yliopiston erillisosastosta. Suunnitelmien mukaan toimintaa muutettaisiin vähitellen siten, että suomalaiset yliopistot osallistuisivat IT-yliopiston omistukseen ja toimintaan.
    Uuden yliopiston opiskelijat rekrytoitaisiin aluksi alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista opiskelijoista, jotka hankkisivat IT-yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon. Pääosa opiskelijoista tulisi ulkomailta.
    IT-yliopiston toiminta rahoitettaisiin opiskelijoilta perittävältä noin 120 000 markan lukukausimaksulla. Tietotekniikka-alan yritykset osallistuisivat rahoitukseen tarjoamalla opiskelijoille stipendejä.
    Hankkeen puuhamiehiin kuuluu Teknillisen korkeakoulun rehtori Paavo Uronen. Uronen on hallituksen puheenjohtaja Uudenmaan osaamiskeskusohjelmaa toteuttavassa Culminatum Oy:ssä, joka teetti nyt julkaistun suunnitelman perustana olevan selvityksen.
    Vaikka IT-yliopiston (Helsinki School of it) toimintamalli on vielä luonnosasteella, yliopiston sijoituspaikasta keskustellaan jo.
    Vastailmestyneessä Uudenmaan osaamiskeskuksen Culminatum Oy:n ja Uudenmaan liiton maankäyttöstrategiassa uudesta kansainvälisen IT-yliopiston kampuksesta suunnitellaan esimerkiksi Otaniemen, Arabianrannan tai Viikin kaltaista huippuosaamisen keskittymää.
    IT-kampuksen mahdollisena sijoitusvaihtoehtona mainitaan muun muassa Itä-Helsinki. Strategiassa viitataan “Menestyvä Itä-Helsinki” -raporttiin, jossa Vanhankaupunginlahden alueesta kaavaillaan sisällöntuotannon erikoisaluetta.
    Myös Helsingin kaupungin tietokeskuksen johtaja Eero Holstila mainitsi Culminatum Oy:n tiedotustilaisuudessa, että Itä-Helsinki voisi saada yliopistosta kaipaamaansa parempaa mainetta.
    Rehtori Uronen puolestaan toppuutteli kuumaverisimpiä visionäärejä: liian pitkälle meneviä suunnitelmia IT-yliopiston sijoituspaikasta ei pidä tehdä.
    Hankkeelle on ilmaantunut jo arvostelijoita. Esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja (syl) Esa Perkiö suhtautuu kansainvälisen yksityisyliopiston perustamiseen kriittisesti.
    “Esikuvien hakeminen ulkomailta olisi selvä epäluottamuslause suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Suomessa on jo kansainvälinen, laadukas koulutusjärjestelmä. Miksi perustaa siihen rönsyjä? Suomalainen maksuton järjestelmä on hyvä ja kehittämiskelpoinen”, Perkiö toteaa.
    “Kansainvälisen yliopiston erillisyksikkö tuottaisi oman maansa käytäntöjen mukaisia tutkintoja ja olisi täten riippumaton Suomen lainsäädännöstä ja kansallisesta tavoitteenasettelusta”, hän sanoo.

Anna-Kaisa Pitkänen