Ei lukukausimaksuja yliopistoihin

T:Teksti:

On hävettävää joutua puolustamaan suomalaista maksutonta korkeakoululaitosta.
    Hävettävää se on siksi, että vielä jokin aika sitten suomalaiseen yhteiskuntaan juurtunut tasa-arvo takasi koulutuksen kaikille varallisuuteen katsomatta.
    Opetusministeriössä kaavaillaan kuitenkin muuta. Korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan strategiaa luonnosteleva ryhmä ajaa selvästi maksullisia tutkintoja.
    Ensin tutkinnoistaan joutuisivat maksamaan ainoastaan ulkomaiset opiskelijat. Tämä on vastoin yliopistolakia, jota siis myös suunnitellaan muutettavan. Yliopistolaki sanoo yksiselitteisesti, että korkeakoulututkintoon johtava opetus on opiskelijalle maksutonta.
     Taustalla on ajatus siitä, että koulutus on kuin mikä tahansa markkinahyödyke, jota pitää kilpailuttaa vapailla markkinoilla. Tai toisin sanoen: koulutus on bisnes, jonka pitää tuottaa rahaa.
    Suomi ei voi jättäytyä koulutusmarkkinoiden ja kilpailun ulkopuolelle, kuuluu luonnoksen laatijoiden perustelu. Linjauksessa sanotaan myös, että tulevaisuudessa korkeakoulujen tulee palvella yrityksiä ja niiden tarpeita. Vastaavia ajatuksia esitettiin myös tuoreessa Elinkeinoelämän valtuuskunnan Mestareita vai maistereita? -raportissa.
    Osin maksullista koulutusta perustellaan maailmanlaajuisella kaupan esteiden purkamisella. Muutaman vuoden sisällä koulutusmarkkinat nousevat wto:n neuvottelupöydälle. Ne kuuluvat palvelujen kaupan sopimuksen eli gats:n (General Agreement on Trade in Services) piiriin.
     Opetusministeri Maija Rask on sanonut selvästi, että sinä aikana kun hän on opetusministerinä, ei korkeakoulutuksesta tule maksullista. Mutta opetusministeriön suunnitelmien perusteella maksulliset tutkinnot vaikuttaisivat olevan tulossa Raskin ministerikauden jälkeen. Strategiapaperit ovat tietenkin vasta luonnoksia, ja on hyvä, jos lopullisista suunnitelmista kaavailut maksullisesta korkeakoulutuksesta markkinoiden ehdoilla on poistettu.
    Jos korkeakoulutus muutetaan maksulliseksi, mikään ei estä myös nykyisen yleissivistävän koulutuksen romuttamista ja muuttamista markkinavetoiseksi.
    Markkinat eivät tunne sellaisia asioita kuin tasa-arvo. Parhaan koulutuksen saa se, jolla on varaa maksaa siitä.

Heikki Valkama,
päätoimittaja