Sveitsi toivoo ja pelkää kannabiksen laillistamista

T:Teksti:

Eurooppalaiset kannabiksen ystävät puhuvat netissä Sveitsistä uutena Hollantina. Amerikkalainen High Times -lehti ihastelee Sveitsin kellontarkasti hoidettuja hamppuviljelmiä ja vapaamielistä suhtautumista mietoihin huumeisiin.
    Patakonservatiivinen Sveitsi ei ole vielä varsinaisesti laillistanut kannabista. Mutta sveitsiläisten suhtautuminen mietoihin huumeisiin on höllentynyt, ja poliitikot, etunenässä lääkintöhallituksen johtaja Thomas Zeltner, ovat puhuneet myönteisistä vaikutuksista, joita mietojen huumeiden vapauttaminen toisi tullessaan.
    Viranomaiset ovat heränneet myös siihen, ettei kannabiksen käyttö ole Sveitsissä enää marginaali-ilmiö. Nykyään joka neljäs 15-24-vuotias sveitsiläinen rentoutuu kannabiksella ainakin silloin tällöin, kertoo Sveitsin alkoholi- ja muiden päihdeongelmien tutkimuslaitos (sfa) viime marraskuussa julkaistussa raportissa.
    sfa:n johtava projektitutkija Holger Schmid sanoo, että mietojen huumeiden tunkeutuminen nuorten arkeen on nostattanut voimakkaan keskustelun nykyisen huumepolitiikan toimivuudesta. Hänen mukaansa ei voida vähätellä sitä tosiasiaa, että päivittäin kannabista käyttää 15-19-vuotiaista nuorista 6,5 prosenttia.
    Schmidin mukaan tutkimukset osoittavat, että Sveitsissä aiemmin sovellettu kannabiksen myynnin ja hallussapidon täysin kieltävä laki on käytännössä jäänyt historiaan. Monissa kantoneissa kannabiksen käyttöä ja viljelyä katsotaan usein läpi sormien.
    Sveitsiläiset pössyttelijät eivät kasvata kannabista vain omaan käyttöön. Maassa on isoja kannabisviljelmiä, joista riittää laadukasta marijuanaa myytäväksi asti.
    Joten vapauttaako vai eikö? Poliitikot eivät voi perustaa päätöstään selkeään kansalaismielipiteeseen, sillä eri kyselyissä on saatu ristiriitaisia vastauksia sveitsiläisten huumekannoista. Sveitsiläisten kannabismyönteisyys vaihtelee huomattavasti sen mukaan, millaisia malleja tutkimuksissa vastaajille on tarjottu, Schmid sanoo.
    Vain se on selvää, että kansalaiset eivät pidä maan nykyistä huumepolitiikkaa toimivana. Kannabiksen käytön ja hallussapidon täysin kieltävää mallia kannattaa 42 prosenttia kansalaisista. Muiden mallien osalta mielipiteet jakaantuvat vaihtelevasti.
    Tarjolla on myös niin sanottu toleranssimalli, joka ei vaatisi lainmuutoksia mutta joka käytännössä hyväksyisi sekä kannabiksen levittämisen että hallussapidon. Toleranssimallilla on kannattajia ja vastustajia suunnilleen yhtä paljon.

“Poliitikoilla on paineita laillistaa kannabis, mutta heillä on myös todellisia pelkoja laillistamisen vaikutuksista. Eniten pelätään, että kannabiksen laillistaminen tekisi huumeturismista suuren ongelman”, Schmid kertoo.
    Sveitsin poliisin mukaan tämä pelko ei ole turha, sillä maan rajoilla tehdään jo nyt suhteellisen paljon huumepidätyksiä. Esimerkiksi italialaiset kannabiksen käyttäjät hakevat Sveitsistä kannabista, sillä pienistä selvästi omaan käyttöön tarkoitetuista määristä ei rajanylittäjiä oteta kiinni.
    Toisaalta huumeturismi ei ole välttämättä paha asia. Lääkintöhallituksen johtaja Thomas Zeltner on Der Spiegel -lehden haastattelussa arvioinut kannabista maansa tärkeäksi salaiseksi viehätysvoimaksi.
    Laillistamisella olisi myös haittansa. Schmidin mukaan nuorten opiskelijoiden suurimpia terveysriskejä on nimenomaan kannabiksen päivittäinen käyttö. Tosin samaa voidaan sanoa tupakasta ja alkoholista.
    Terveysriskit eivät kuitenkaan näytä pelottavan käyttäjiä: vaikka päihteiden vaaroista valistetaan Sveitsissä säännöllisesti, valistus ei ole purrut mietojen huumeiden käyttäjiin.
    “Monet ovat sitä mieltä, että uusia ratkaisuja tarvitaan. Väestön vanhetessa kannabiksen käyttäjien määrä vanhemmissa ikäluokissa kasvaa merkittävästi. Samoin nuoria kokeilijoita ja käyttäjiä on jatkuvasti enemmän”, Schmid toteaa.
    Sveitsin tiedeyhteisössä vallitsee eripura kannabiksen vaarallisuudesta. Harva pitää tieteellistä näyttöä kannabiksen vaarallisuudesta ilmiselvänä. Holger Schmidin mielestä tutkimustieto ei puhu nykyisen kannabiksen käytön täyskiellon puolesta.
    “Ei ole yksiselitteistä tieteellistä näyttöä siitä, että täyskielto estäisi nuoria pössyttelemästä”, hän toteaa.

Anna-Kaisa Pitkänen
Kuva: Leena Jääskeläinen