Sossu vai porvari?

T:Teksti:

Kysymykset:

1. Mitä on sosialismi?
2. Kuka on hyvä esimerkki sosialistista?
3. Mitä on porvarius?
4. Kuka on hyvä esimerkki porvarista?
5. Miten määrittelisit valitun presidentin sosialisti-porvari- termistöllä?

Tieteelliseen tapaan

Millaisia sisältöjä HYY:n edustajistoryhmien vaikuttajat antavat pressanvaalien pinnalle nostamaan sosialisti-porvari-linjaukseen? Ketkä ovat hyyläisten mielestä tosi-sossuja ja poro-porvareita?

Isto Havu

(Kansalliset ylioppilaat)
1.Sosialismi on sitä, että ihmisestä kannetaan vastuuta, vaikkei hän sitä haluaisikaan. Sosialismissa valtio päättää, miten suurin osa tuloista käytetään.
2. Suvi-Anne Siimes.
3. Porvarius on sitä, että jokainen, joka kykenee, ottaa vastuun itsestään ja elämästään.
4. Sauli Niinistö.
5. Tarja Halonen on sosialisti.

Katrianna Raunio

(Opiskelijademarit)
1. Lainaisin Anna Tuluston vaalilausetta: “Onni on oma, mutta mahdollisuudet tehdään yhdessä.” Jotta voi tehdä yksilöllisiä, “porvarillisia” valintoja, taustalla täytyy olla perusedellytykset.
2. Tarja Halonen, Suvi-Anne Siimes.
3.Esimerkiksi Riitta Uosukainen yhdisti porvariuteen koti, uskonto isänmaa -ajattelun, mikä mua ärsytti erityisesti kristillisyyden osalta. Itse näen, että vasemmistolainen politiikka on kristillistä. Isänmaa-ajattelu ei eroa sosialistilla ja porvarilla kuin ehkä maanpuolustuskysymyksissä.
4. Ben Zyskowicz.
5. Jos Tarja Halonen ei olisi joutunut tekemään päivänpolitiikkaa hallituksessa, hän olisi vielä kärjekkäämpi sosialisti. Näen hänet täysin sosialistina ja ylpeydellä kutsun häntä arvososialistiksi.

Hannes Saarinen

(help)
1. Etenkin presidentinvaaleissa painotettuja sosialistisia arvoja ovat suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus sekä yhteisvastuullisuus. Mahdollinen tulkinta on, että sosialistiset arvot heijastavat muutosta, koska nyky-Suomen arvomaailma on valtaosin porvarillinen.
2. Tarja Halonen.
3. Porvaripresidentillä tarkoitettiin perinteisten, luterilaisten arvojen ylläpitämistä. Luterilaiset arvot tässä yhteydessä kattavat kaikkea ahkerasta työnteosta kirkkoon kuulumiseen. Merkittävin ero sosialistisiin arvoihin on tietty arvojen pysyvyys ja yksilön vastuun painottaminen.
4. Sauli Niinistö.
5. Hyvin voimakkaasti arvososialisti.

Teppo Hujala

(Keskustaopiskelijat)
1. Molempia termejä, sekä porvaria että sosialistia, käytettiin haukkumasanoina presidentinvaaleissa. Sosialismi helposti assosioituu – ei suinkaan sosialidemokratiaan, joka on tänä päivänä parhaiten menestyvä vasemmistoaate – vaan marksismi-leninismi-tyyppiseen sosialismiin, jopa kommunismiin. Sosialismi on heikkojen puolustamista ja tasa-arvoa, ennen kaikkea lähtökohtien tasa-arvoa.
2. Esko Seppänen.
3. Porvarius assosioituu sellaisiin ajatuksiin kuin yksilönvapaus ja hyvin menestyvät ihmiset. Tasa-arvo-käsitys kyllä elää, mutta esimerkiksi porvaripuolue kokoomuksen puolueohjelmassa puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta. Sillä halutaan viestittää, että kaikille halutaan antaa samat mahdollisuudet, mutta samalla myönnetään, että kaikki eivät lähtökohtaisesti ole samassa tilanteessa. Halutaan antaa mahdollisuus niille, joilla on enemmän potentiaalia ja kykyä.
4. Ben Zyskowicz.
5. Taustaltaan hän on määriteltävissä sosialistiksi, mutta itse näkisin hänet vasemmalla laidalla olevaksi sosialidemokraatiksi, joka edustaa uutta sosialidemokratiaa. Siinä perinteiset sosialistiset näkemykset kuten valtionomistus, eivät korostu, vaan nykyajan vasemmistopainotukset kuten suvaitsevuus, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen puolustaminen.

Camilla Granholm

(Snäf)
1. Sosialismi on enemmän yhteen hiileen puhaltamista ja sitä, että otetaan kaikki ihmiset huomioon. Se suvaitsee enemmän erilaisuutta. Kuitenkaan fanaattinen sosialismi ei ole hyväksi, vaan sosialismin täytyy hyväksyä myös porvarius, koska sosialismi on liberaalia.
2. Tarja Halonen.
3. Porvariudesta tulee negatiivisempia vaikutelmia kuin sosialismista. Mieleen tulee elitismi.
4. Esko Aho, Riitta Uosukainen.
5. Sosialismin äitihahmo.

Johanna Sumuvuori

(Vihreät)
1. Sosialismi pelkistettynä perustuu ajatukseen solidaarisuudesta. Yhteiskunnassa pidetään huolta siitä, että kaikilla on tietyntasoiset elinolot ja elämän edellytykset. Näen sosialismin enemmän humaaniksi aatteeksi kuin porvariuden. Sosialisti-sanalla on erilaisia kaikuja, joillekin se kuvaa piintynyttä kommunismia, mutta eihän nykysosialidemokraatteja voi hyvällä tahdollakaan sanoa sosialisteiksi.
2. Jos käsitetään demarisosialistiksi, niin Tarja Halonen.
3. Porvarius on oikeistolaisuutta, markkinaliberalismia ja uskoa jatkuvaan talouskasvuun. Keskeinen on “jokainen on oman onnensa seppä” -ideologia. Näin tavallaan jokaisella on mahdollisuus tulla porvariksi, jos löytää keinot siihen. Porvarius korostaa yksilökeskeisiä arvoja, jotka tunnen itselleni aika vieraiksi.
4. Ben Zyskowicz.
5. Tarja Halonen edustaa perinteisempää sosialidemokraattia, joka ei ole niin vahvasti mennyt mukaan demaripuolueen markkinavoimia syleilevään trendiin.

Johanna Haapala

(Osakunnat)
1. Sosialismi ja porvarius eivät ole itselleni mitään kirosanoja. Sanat ovat paljolti irtautuneet toisistaan. Mielestäni sosialismiin liittyy enemmän muutoshakuisuus. Mielikuva sosialistista on radikalismia, 60-luvun opiskelijaliikkeitä ja taistolaislauluja.
2. Suvi-Anne Siimes.
3. Porvariuteen liittyy keskiluokkaisuus ja jonkinlainen staattisuus. Porvarista tulee mieleen hyvätuloinen.
4. Sauli Niinistö, Raimo Ilaskivi.
5. Jossain määrin sosialisti-porvari-määritelmät on tyhjiä, niistä olisi hyvä päästä keskustelussa eroon. Totta kai Halonen on enemmän sosialisti kuin porvari, hänen sosialisminsa määrittyy esimerkiksi vähemmistöjen tasa-arvoisuuden korostamisen kautta.

Perttu Iso-Markku

(Sitoutumaton vasemmisto)
1. Nykyisin Suomessa yleensä tarkoitetaan puoluepoliittista asemaa: jos on demari tai vasemmistoliittolainen, on sosialisti, kaikki muut ovat porvareita. Sosialismi eurooppalaisessa mielessä, josta itsekin tykkään, on sitä, että ihminen asetetaan talouden edelle.
2. Claes Andersson on hieno sosialisti.
3. Porvarien linjassa annetaan talouden pyöriä ja uskotaan, että se hoitaa samalla ihmisetkin. Kun aiemmin keskeisintä oli kysymys tuotantovälineiden omistuksesta, nyt se on tämä ihmiset vai talous -jako.
4. Harry Bogomoloff, Ben Zyskowicz ja Sauli Niinistö.
5. Laimea sosialisti, vaikka onkin vastustajan silmissä vasemmistodemari. Ymmärtää varmasti ihmisen päälle.

Miina Kajos

(Hyal)
1. Ensinnä tulee mieleen tasavertaisuus.
2. Aikansa elänyt käsite, vaikkei aatteena huono.
3. Porvariudesta tulee mieleen eriarvoisuus ja kaiken kaikkiaan nämä ovat sellaisia käsitteitä, joita en nykypäivänä käyttäisi.
4. Sama kuin 2. vastaus.
5. En halua käyttää henkilöistä noita määreitä.

Pilvi Torsti
Kuvat Anne Hämäläinen, kuvankäsittely Sanna Skants