Säteilyyn uskotaan

T:Teksti:

Niukasti yli puolet Ylioppilaslehden verkkokyselyyn vastanneista uskoo,että säteilyturvakeskus ja Nato ovat väärässä sanoessaan, että uraaniammukset aiheuttavat syöpää. 63 vastaajasta 33 eli 52 prosenttiauskoi uraaniammusten aiheuttavan syöpää. 30 piti säteilyturvakeskustaluotettavana, eikö uskonut syöpäriskiin.Tässä vastaajien kommentteja:

”Kysymys on väärin muotoiltu. köyhdytetty uraani aiheuttaa myös STUK:inmukaan syöpää, jos aineelle altistuu liian pitkään.”

”Jos säteilyturvakeskus jotain asiasta sanoo, minä luotan ”siihen tietoon. Menee muuten aika mielivaltaiseksi..”


”Suomen taustasäteily verrattuna uraaniammuksiin on niin rajua, että täältä pitäisi evakuoida kaikki ihmiset.”


”Raskasmetalli oireita kylläkin.”

Heikki Valkama