Kampuksen kasvot: Lassi Pruuki on Hyvä opettaja

T:Teksti:

“Pruuki nostaa etusijalle opiskelijan tarpeet”, kuvailivat teologian opiskelijat tämän vuoden Hyvää opettajaa – Magister Bonusta. Teologian maisteri Lassi Pruukin akateemisessa arjessa opiskelijat ovat selvästi kiilanneet oman tieteellisen uran edelle.
    “Väitöskirja on edelleen tekemättä, koska opetuksen ideointi vie suurimman osan ajasta”, Pruuki hymyilee aurinkoisesti.
    Lassi Pruuki on työssään tiedekunnan opetuksen suunnittelijana pannut vanhan luento-opetuksen uskonkappaleet uuteen järjestykseen. Vaikka yksilöllisen pienryhmäopetuksen luulisi olevan kahdensadan hengen vuosikurssien tiedekunnassa vaikeaa, Pruuki on onnistunut tuomaan pienryhmät ja keskustelun teologien opetukseen.
    “Pienryhmäopetuksessa korostuu opettajan ja opiskelijan vuorovaikutus, mikä kannustaa omaan ajatteluun ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Vanhassa luentomallissa luennoitsija syötti tiedon opiskelijalle sellaisena kuin oli sen itse oppinut. Tentissä sitten toisteltiin luennoitsijan sanomia totuuksia, ja unohdettiin opetellut asiat jälkeenpäin.”
    Oppiminen ei ole Pruukin mukaan tiedonvälitystä tavanomaisessa mielessä. Asioita ei voi ympätä pakolla kenenkään päähän, vaan opiskelijan pitäisi itse saada hahmottaa kysymyksiä, jotka hän lisää tietoa hankkiessaan jäsentää osaksi omaa ajatteluaan.
    “Esimerkiksi case-menetelmässä opiskelijaryhmälle esitetään ongelma, johon he hakevat itsenäisesti ratkaisuja. Tämän menetelmän etu on se, että itse hankittu tieto pysyy päässä vielä vuosien kuluttua.”
     Pruuki tietää, että yliopiston opetuskulttuuri on vahvassa murroksessa. Opetuskokeilut esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellisessä ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa ovat kantautuneet hänen korviinsa. Yliopiston yhteisessä työryhmässä opiskelijoiden työharjoittelujärjestelmää kehittäneen Pruukin mukaan tiedekuntien välillä voisi opetusasioissa olla enemmän yhteistyötä.
    “Luulen, että ilmassa on kaikkialla hyvin samankaltaisia kysymyksiä. Opiskelijalähtöisyyttä halutaan lisätä kaikissa tiedekunnissa.”
    Lassi Pruuki välittää työssään eteenpäin uusien opetuskäytäntöjen oivalluksia tuleville opettajille. Pruuki on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa teologisen tiedekunnan tuutorien koulutusta, jossa opiskelijat ovat saaneet perehtyä ryhmädynamiikkaan ja vuorovaikutustaitoihin. Hän on monipuolistanut myös gradua tekevien opiskelijoiden ohjausta ja kouluttanut opettajakollegoitaan uusiin oppimisen arviointikäytäntöihin.
    Teologian ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (tyt) kehui arviossaan Pruukia innostavaksi, asiantuntevaksi ja motivoivaksi opettajaksi. Pruuki itse kertoo arvostavansa opiskelijoilta saatua kiitosta liikutuksen kyyneliin asti.
    “Opiskelijat ovat kiitoksessaan vilpittömiä. Heiltä saatu tunnustus tuntuu ansaitulta.”

Anna-Kaisa Pitkänen
Kuva: Tiina Palomäki