Raportti: Opintotuen ehtoja halutaan tiukentaa

T:Teksti:

Opetusministeriön tuore tutkimusraportti Opintotuki – Opiskelijapalkka vai koulutusinvestointi päättyy tylysti: opintotuen budjettikehys on määritelty vuoteen 2004 saakka, eikä kehykseen mahdu lisämenoja. Toisaalta raportti puhuu siitä, kuinka perusteltuja ja tärkeitä lisämenoja löytyy. Jotta edes osa lisämenoista katettaisiin, on löydettävä keinoja rahanjaon tehostamiseen. Tärkeimmiksi niistä nousevat tutkinnon suorittamisen ja opintojen etenemisen tarkempi seuranta.
    Raportissa nostetaan esille muun muassa opintojen laadullinen seuranta. Pelkkä opintoviikkojen nopea haaliminen opintotuen menetyksen uhatessa ei enää riittäisi. Opintotuen kriteerit täyttävän opiskelun pitäisi opetusministeriön ehdotuksen mukaan olla tutkintoon suuntautuvaa työskentelyä. Opintotuki ei saisi ohjata opiskelijaa ”massiiviseen ja epätarkoituksenmukaiseen” opintoviikkojen keräilyyn.
     Opintotuki on tarkoitettu yhden perustutkinnon suorittamiseen, raportissa painotetaan. Nykyisen kuukausirajan lisäksi opintotuen saaminen halutaan rajata suoritettujen opintoviikkojen kokonaismäärän mukaan. Eli kun tietty määrä opintoviikkoja on suoritettu, tuki lakkaa automaattisesti.
    Kolmanneksi tavaksi nopeuttaa opiskelutahtia ja vähentää opintotuen tarvetta raportti ehdottaa passiivirekisterijärjestelmää. Suomeksi sanottuna: Jos opiskelija ei suorittaisi lukuvuoden aikana yhtään opintoviikkoa, hänet siirrettäisiin seuraavaksi lukuvuodeksi poissaololistalle. Hyllyttämisestä seurasi terveydenhuolto-, matka-alennus-, ruokailu- ym. etujen menetys. Opiskelija saisi edut takaisin suorittamalla riittävän määrän opintoviikkoja.
    Opintotuen ehtojen kiristämisen lisäksi raportissa listataan koko joukko ehdotuksia, joilla opintotukijärjestelmää voitaisiin kehittää.
    Helsingin yliopiston ylioppilaskunta arvosteli tutkimusta julkilausumassaan 24.8. Ylioppilaskunnan mukaan ahdas viitekehys ja kireä aikataulu paistavat raportista läpi. ”Toimenpide-ehdotuksessa on monia hyviäkin ajatuksia. Tosin juuri nämä ehdotukset ovat luultavimmin niitä, joihin ei ole varaa”, julkilausumassa todettiin.

Anna-Kaisa Pitkänen