Opintotuen takaisinperintä uusitaan

T:Teksti:

Liian opintotuen takaisinmaksuaika pitenee ja rangaistus-muotoisuus poistuu. Vuosina 1999 ja 2000 liikaa tukea nostaneille ei luvata kuitenkaan kaikkia helpotuksia.
     Kiistelty opintotuen takaisinperintä menee uusiksi, jos opetusministeriössä valmisteltava lakialoite hyväksytään eduskunnassa. Suunniteltu laki antaisi opiskelijoille enemmän aikaa palauttaa opintukea vapaaehtoisesti ja muuttaisi koko takaisinperintäjärjestelmän opiskelijaystävällisemmäksi.
    Ensimmäinen muutos tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Vuonna 2000 opintotukea nostaneet saisivat takaisinmaksuaikaa maaliskuun loppuun saakka. Nyt määräaika umpeutuu vuodevaihteessa.
    Opetusministeriön neuvotteleva virkamies Leena Koskinen myöntää, että lakimuutosta suunnitellaan. Valmistelu on kuitenkin kesken, eikä tarkempia tietoja haluta antaa. Uudistuksen pääkohdat ovat jo selvillä. Koko takaisinperinnän rakennetta aiotaan muuttaa, Koskinen kertoo.
    “Kritiikin pohjalta opintotukilakia on tarkoitus rukata. Eniten ongelmia on aiheuttanut se, että opiskelijat ovat joutuneet maksamaan enemmän takaisin kuin luulivat. Palautusajan osalta laki muuttunee jo ensi vuoden alussa. Muut muutokset sen sijaan saattavat kestää pidempään.”
    Muutosehdotus on mainittu hallituksen talousarvioesityksessä eli suunnitelmassa valtion ensi vuoden budjetiksi.

Nimettömänä pysyttelevän opiskelijajärjestölähteen mukaan lakia muutettaneen niin, että opintotuista perittäisiin takaisin ainoastaan opintoraha ja asumislisä niiltä kuukausilta, joina opiskelijan tulot ylittivät niille asetetut rajat. Nyt opintorahan ja asumislisän lisäksi peritään koko tulorajan ylittänyt osuus. Moni on valittanut sitä, että takaisinperittävän tuen määrä suhteutetaan tulorajan ylittäviin tuloihin eikä maksettuihin tukiin.
    Suunnitellussa uudistuksessa takaisin perittävälle summalle tulisi nykyistä seitsemää prosenttia huomattavasti suurempi kertakorotus, arviolta noin 15 prosenttia. Uudistuksista huolimatta opiskelija hyötyisi siis joka tapauksessa palauttamalla liiat tukensa ajoissa.
    “Jatkossakin opiskelijan tulee seurata tulojaan tarkasti jo tukivuoden aikana ja palauttaa liikaa nostettuja tukikuukausia”, opetusministeriön Koskinen painottaa.
    Vuosina 1999 ja 2000 liikaa tukea nostaneet eivät pääse nauttimaan kaikista suunnitelluista helpotuksista. “Jo atk-järjestelmien rakentamisen vuoksi uudistuksia on mahdoton saada voimaan heti”, Koskinen sanoo.

Opiskelijajärjestöissä lakialoitteeseen ollaan tyytyväisiä.
    “Uusi laki vastaa melko täydellisesti meidän toiveitamme”, myöntää Suomen ylioppilaskuntien syl:lin hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Vertti Kiukas. Myöskään Kiukas ei halua kertoa lain sisällöstä tarkemmin.
     Itse malli on syl:lin mukaan hyvä, ja nyt siitä poistuvat pahimmat epäkohdat.
    “Uusi lakiehdotus vastaa paremmin niin sanottua kansan oikeustajua”, sanoo Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto ry:n samok:in sosiaalipoliittinen vastaava Max Bernoulli. “Uusi ehdotus on paljon reilumpi opiskelijalle. Eli uudessa mallissa palautettava määrä vastaa vapaaehtoisesti palautettavaa määrää”, Bernoulli kertoo.

Toissa vuonna voimaan tullutta takaisinperintää on lievennetty kerran aiemmin. Kesällä eduskunta hyväksyi lain, jonka nojalla vuonna 1999 opintotukea saaneet voivat maksaa vapaaehtoisesti liiat tuet takaisin vielä heinä-elokuun aikana.
    Takaisinmaksuajanpidennys tuli selvästi tarpeeseen, sillä noin 7500 viime vuonna opintorahaa ja asumislisää nostanutta opiskelijaa palautti tukiaan yhteensä 31 miljoonan markan verran. Kokonaisuudessaan vuonna 1999 opintotukia palautettiin vapaaehtoisesti nelinkertainen määrä vuoteen 1998 verrattuna.

Heikki Valkama
Kuva: Jenny Ersaari