Oikeuskansleri penkoo takaisinperinnät

T:Teksti:

Syynättävänä ovat nyt Kela ja opetusministeriö, kun oikeuskanslerin virasto tutkii opintotukien takaisinperintäjupakan taustoja. Toukokuussa annettavasta ratkaisusta voi olla hyötyä Kelan päätöksistä sitkeästi valittaville opiskelijoille.
    Opintotuen takaisinperintä poiki oikeuskanslerin virastoon 20 kantelua, neuvotteleva virkamies Risto Hiekkataipale kertoo. Oikeuskansleri Paavo Nikula onkin lähettänyt huhtikuun alussa poikkeuksellisen seikkaperäisen selvityspyynnön sekä opetusministeriöön että Kelalle. Vastaukset on annettava 15. toukokuuta mennessä.
    Ministeriön on selvitettävä etuuksien määrittelyyn ja opiskelijan omiin tuloihin liittyviä ristiriitaisuuksia. Kelalta penätään selvitystä opiskelijoiden tuloseurannasta ja takaisinperinnän hallintomenettelystä.
    Oikeuskanslerin viraston (OKV) päätös on tarkoitettu lähinnä taustoittamaan uutta opintotukilakia. Se vaikuttaa myös muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden päätöksiin takaisinmaksujen kohtuullistamisista. OKV piti ainakin selvityspyynnöissään opintotukien takaisinkarhuja kohtuuttomina.
    Hiekkataipaleen mukaan ongelma on erityisesti opetusministeriön epäselvän lain ohjeistuksessa. Opintotukilaissa on kaksi ratkaisevasti ristiriitaista tulkintaa siitä, voiko takaisinperinnässä kajota muuhun varallisuuteen kuin etuuskuukausina maksettuihin tukiin.
    Myös Kelan ohjeissa on huomautettavaa. Kela ei ole kuitenkaan myöntänyt, että opintotukiuudistuksen ennakkotiedottamisessa olisi tehty laiminlyöntejä.”Voiko 22 000 opiskelijaa olla väärässä?” Hiekkataipale kysyy.
    “Vaikka olen juristi, eivät Kelan vuodelle 1998 antamat ohjeet avautuneet minulle ihan kertalukemalla. Ohjeista ei selvästi ilmene, ettei takaisinperittävä ‘etuus’ olekaan opiskelijan saama opintotuki vaan aivan muuta – eli vapaan tulon ylittävä rahamäärä”, hän ihmettelee.
    “Ohjeista selviää hyvin epäselvästi, että tuki on sataprosenttisesti tulosidonnaista – eli mikäli ottaa liikaa tukea, joutuu maksamaan myös palkkatuloja takaisin.”
    Vuoden 1998 tiedotteissa ei myöskään kerrottu, missä tapauksessa opintotukikuukaudet menetetään ja miten opiskelijan on meneteltävä, jotta hän voisi saada tukikuukaudet takaisin, selvityspyynnössä todetaan.
    Takaisinmaksukarhusta säikähdyksellä selvinneistä on suurin osa vuonna 1998 valmistuneita tai opiskelunsa aloittaneita. Myös tälle ryhmälle lähetetty aiheeton karhukirje ihmetyttää oikeuskanslerin virastoa. Täysin moitteettomasti toimineille opiskelijoille lähettiin perintälasku, joka sai lainvoiman, mikäli opiskelija ei esimerkiksi poismuuton takia itse reagoinut asiaan.

Puolet käsitelty

Noin puolet eli 10 000 takaisinperintään joutuneista opiskelijoista pyysi Kelalta oikaisua.
    “Heistä puolella päätös pysyy samana, 35 prosentilla nollautuu ja 15 prosentilla takaisin maksettava summa pienenee”, Kelan suunnittelija Ilpo Lahtinen arvioi.
    Noin puolet tehdyistä oikaisupyynnöistä on käsitelty. Pahin tilanne on opintotukikeskuksessa ja Helsingin yliopistossa, jossa hierotaan edelleen vuoden 1997 tapauksia.
    “Vuoden 1998 valituksia päästään käsittelemään aikaisintaan kesällä”, opintotukipäällikkö Kati Kettunen Helsingin yliopistosta toteaa.
    “Jos asiakas voi osoittaa saaneensa Kelalta väärää informaatiota, päätös oikaistaan. Ongelmana on näyttö. Virheellisistä neuvoista pitää olla kirjallinen todiste tai virkailijan tulee muistaa tapaus. Muissa tapauksissa valitus ei johda mihinkään tässä vaiheessa”, Lahtinen toteaa.
    Kela ja opintotukilautakunnat eivät kohtuullista päätöksiä esimerkiksi Kelan epäselvään tiedotukseen ja väärinkäsityksiin vetoavien kohdalla, joten opiskelijoiden tulee itse valittaa päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan 37 päivän sisällä uudelleenkäsittelypäätöksen päivämäärästä.
    Takaisinmaksuja ei tarvitse suorittaa ennen kuin valitusrumba on ohi. Maksusuunnitelman avulla kuukausierän saa sovittua yleensä 500 markan suuruiseksi.
    Sekä Lahtinen että Kettunen ovat ihmeissään takaisinmaksujupakan aiheuttamasta kohusta. Kummankin mielestä nyt pitäisi panostaa siihen, että vuonna 1999 opintotukia liikaa ottaneille saataisiin pikaisesti katumuspäivä, jolloin ylimääräiset tuet voisi maksaa takaisin Kelalle.

Jan Erola
Kuvitus Aleksi Tolonen