Tieteelliseen tapaan

T:Teksti:

Heikki Paloheimo:

Sosialismia voidaan tarkastella joko aatehistoriallisesti tai nykypäivän länsieurooppalaisen puoluepolitiikan kannalta. Aatehistoriallisesti Uuden ajan Euroopan kolme suurta ideologista perinnettäovat konservatismi, liberalismi ja sosialismi. Olennaisia piirteitäideologioiden keskeisestä ytimestä tulee esille, kun tarkastelemme sanamukaisesti, mistä sanoista aatesuuntien nimet tulevat.
     Konservatismi onsäilyttämisaate: konservoida, säilyttää. Liberalismi on vapausaate: liberte, liberty, vapaus. Sosialismi on yhteisöaate: society, yhteiskunta, yhteisö.
    Tämän päivän puoluekeskustelussa sosialismi tarkoittaa niin kommunistisia puolueita (joilla ei Länsi-Euroopassa enää ole sanottavaa roolia) kuin sosiaalidemokraattisia puolueita. Sosiaalidemokraattisten puolueiden kansainvälisen yhteistyöjärjestön nimi on Sosialistinen Internationaali, jonka jäsenpuolueista osa nimittää itseään sosiaalidemokraattisiksi, osa sosialistisiksi puolueiksi. Puolueiden tavoitteena ei ole tuotantovälineiden valtiollistaminen tai muuyhteiskunnallistaminen vaan hyvinvointivaltion rakentaminen ja ylläpitäminen. Ne korostavat tasa-arvon ja etujen tasaisen jakaantumisen teemoja voimakkaammin kuin keskustaan ja oikeistoon kuuluvat puolueet.
    1800-luvun sääty-yhteiskunnassa porvarit olivat kauppiaita. Varsinkin Pohjoismaissa termit porvari ja sosialisti juurtuivat 1900-luvulla voimakkaasti poliittiseen kielen käyttöön. Porvaripuolueilla tarkoitetaan poliittiseen keskustaan ja oikeistoon kuuluvia puolueita.1960-luvulla, kun Maalaisliitto oli muuttanut nimensä Keskusta puolueeksi, se korosti aluksi voimakkaasti sitä, että Keskustapuolue ei ole sen paremmin sosialistinen kuin porvarillinenkaan puolue. 1980-luvulta alkaen keskusta ei ole enää väittänyt, että keskusta ei kuulu porvarillisiin puolueisiin.
    Termit sosialistiset puolueet vs. porvarilliset puolueet kuvaavat Pohjoismaiden puoluejärjestelmässä niiden taustan voimakasta luokkaluonnetta. Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa jako sosialistit vs.porvarit ei kuulu poliittisen keskustelun arkipäivään.

Kyösti Pekonen:

Sosialisti ja porvari -termeillä ei ole nykyisin olemassa mitään täsmällistä määritelmällistä tai olennaista sisältöä, vaan termejä käyttävät antavatniille väistämättä omia merkityksiään. Porvari ja sosialisti -sanat ovat olleet viime vuosina enemmän taikka vähemmän pimennossa. Nykyistä sateenkaarihallitusta muodostettaessa, tai yleensäkin pyrittäessä muodostamaan hallitusta Sdp:n kanssa, näitä sanoja ei ole juurikaan haluttu käyttää. Sateenkaarihallituksen politiikkaa arvioitaessa en ole juurikaan havainnut julkisuudessa käytettävän ko.termejä; en myöskään puhuttaessa Koiviston tai Ahtisaarenpresidentti kausista.
    Yksi esimerkki porvari-sanan käytöstä oli Sanomalehti Keskisuomalaisessa30.1.2000, kun lehti halusi edistää Ahon valintaa: Tarja Halonen vai Esko Aho
helsinkiläinen
nainen
vasemmistolainen
avoliitossa
ay-aktiivi
vähemmistöjen puolustaja
kirkosta eronnut
keskipohjalainen mies
porvari
avioliitossa
urheilumies
evankelisluterilainen
    Kuten oheisesta hyvin ilmenee, Ahon kampanjan yhteydessä haluttiin liittäävasemmistolaisuuteen tietynlaisia lisämerkityksiä ja porvarillisuuteen toisenlaisia. Vaalin lopputuloksesta voi tehdä jonkinlaisia karkeita johtopäätöksiä sen suhteen miten em. kaltainen määrittely-yritys onnistui.

Pilvi Torsti