Suursiivous Hoasin kämpissä

T:Teksti:

Yli viisituhatta opiskelijaa sai Hoasilta selvityspyynnön opintojensa edistymisestä. Alle 15 opintoviikkoavuodessa suorittaneet irtisanotaan.
    Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas teki vuodenvaihteessa tehotarkastuksen opiskelija-asuntoihinsa. Joulukuussa 5 000 Hoas-asukasta sai kirjeen, jossa tiedusteltiin opintojen edistymistä. Suurkyselyn tarkoituksena oli päivittää vanhentuneet asukastiedot ja selvittää, ovatko asukkaat vielä täyspäiväisiä opiskelijoita. Aiemmin tarkastukset on tehty kiinteistökohtaisesti.
    Asumisoikeus Hoasin kämpässä edellyttää kokopäiväistä opiskelemista, jonka määritelmä on Hoasin mukaan 15 opintoviikkoa vuodessa. Opintoviikkorajaa ei kerrottu kyselykirjeessä. Siitä ei myöskään ole mainintaa Hoasin vuokrasopimuksissa, säännöissä tai hakupapereissa. Tieto tuli myös ylioppilaskunnille yllätyksenä.

Massapaniikki irtisanomisista

Irtisanomisilmoitukset ovat aiheuttaneet hätääntyneiden opiskelijoiden soittotulvan HYY:n ja TKY:n sosiaalivastaaville.
    “Massapaniikki olisi voitu välttää, jos asiasta olisi tiedotettu kunnolla”, HYY:n sosiaalipoliittinen sihteeri Irina Apiola arvioi.
    “15 opintoviikon raja on mielestäni kohtuullinen. Rajasta olisi vain pitänyt kertoa etukäteen asukkaille”, Apiola toteaa.
    Hätäännystä ovat aiheuttaneet uutena tietona tulleen opintoviikkorajan lisäksi selvitysten lähettämisen tiukka aikataulu. Joululomalla lähetetyn selvityspyynnön palautuspäivä oli 14. tammikuuta. Kirjeessä ilmoitettiin, että mikäli selvitystä opintomenestyksestä ei saada, Hoas ryhtyy irtisanomistoimenpiteisiin.
    “Rajasta on joustettu, mikäli opiskelija on tiedottanut, että ilmoitus on tulossa hieman myöhässä”, Apiola kertoo. Selvitystä voi täydentää 13. maaliskuuta saakka.
    “Moni on valittanut saaneensa irtisanomiskirjeen, vaikka he ovat lähettäneet Hoasille selvityksen opinnoistaan. Otaniemessä osa on kertonut tulleensa suoraan irtisanotuksi. Tapauksia tutkitaan.”
    Hoasin tiedottaja Ulla Kuisma ei pysty antamaan selitystä siitä, miksi 15 opintoviikon rajasta ei ole ilmoitettu etukäteen muille osapuolille. Asiaa selvitetään jatkossa juristivoimin.

Tietosuojasta ongelma

Hoasin selvityspyyntöön saattaa liittyä myös tietosuojaongelma. Kirjeessä korkeakouluopiskelijoita vaaditaan toimittamaan ote opintorekisteristä, jossa näkyy muun muassa arvosanoja. Hoasin mukaan tämä ei ole ongelma, koska rekisteritiedot hävitetään opintoviikkojen tarkistuksen jälkeen. Opiskelija voi halutessaan käydä näyttämässä paperinsa Hoasin toimistolla ja viedä sen mukanaan.
    Irtisanomiskirjeet lähettiin säästösyistä tavallisessa postissa eikä kirjattuina. Massalähetys on kuitenkin virallinen irtisanomisilmoitus, Hoas tiedottaa. Asukkaan on siis mahdollista vedota kadonneeseen kirjeeseen ja saada näin hieman lisäaikaa asumiselleen.
    TKY:n hallituksen sosiaalipoliittinen vastaavan Katri Makkosen mukaan hämmennystä on lisännyt Hoasin virkailijoiden kirjava suhtautuminen terveydellisiin ja sosiaalisiin selityksiin asukkaiden selittäessä hidasta edistymistään opinnoissa. Kuisman mukaan Hoas arvioi jokaisen vuokrasuhteen tapauskohtaisesti.
    “Mutta pitkäaikaissairaiden paikka ei suoraan sanoen ole Hoasin asunnoissa”, hän muistuttaa.
    Kuisman mukaan suursiivouksella saadaan ensi syksyksi noin 600 kämppää vapaaksi uusia opiskelijoita varten. Vuokrasopimusten irtisanomisaika on puoli vuotta.
     Hoasilla on huoneistoja kaikkiaan noin 8 000 ja niissä asukkaita 15 000. Selvityspyyntö lähti kaikille sellaisille jotka olivat muuttaneet Hoasin asuntoon ennen viime kesäkuuta.
    “Esimerkiksi Otaniemen noin 1 800 Hoas-asukkaasta joka kymmenes sai irtisanomisilmoituksen. Osa heistä on onnistunut selittämään hidasta edistymistään opinnoissa”, Kuisma kertoo.
    Kuisman mukaan ulos savustetuiden joukossa on valmistuneita ja esimerkiksi vuonna 1986 opintonsa aloittanut ikiteekkari, jolla on kasassa vain kymmenisen opintoviikkoa.
    “Vuokralainen velvollinen ilmoittamaan, jos hänelle tulee olennaisia muutoksia opiskelutilanteeseen”, Kuisma muistuttaa.

Jan Erola
Piirros Jussi Karjalainen