Abort, Retry, Fail

T:Teksti:

Yliopiston oikuttelevat tietoverkot saivat syksyllä monen opiskelijan hermoromahduksen partaalle. Ongelmien luvataan ratkeavan viimeistään kesään mennessä.
    Paikoilleen jumittuneet kuvaruudut ja epätoivoiset ilmeet ovat tuttu näky yliopiston atk-luokissa. Verkkoon ei pääse sisälle, Windows ei aukene tai tärkeä sähköpostiviesti sinkoutuu lähetyshetkellä ikuiselle kiertoradalle kyberavaruuteen.
    Atk-osaston julkaisemista kuukausiraporteista selviää, että tietoliikenneongelmia esiintyy päivittäin eri puolilla yliopistoa. Esimerkiksi maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan verkossa oli viime marraskuun aikana peräti 78 katkosta.
    Kolmannen vuoden käytännöllisen filosofian opiskelija Kitti Suoranta kertoo ongelmien lisääntyneen viime aikoina. “Olin syksyllä tutorina, ja paljon aikaa tuhraantui tietokoneluokassa istumiseen. Aina, kun oli tarkoitus opettaa fukseille koneiden käyttöä, verkko oli kaatunut.”
    Haastatteluhetkellä Kitti kiroaa sähköpostinsa toimimattomuutta ja sanoo suunnittelevansa nettiyhteyden hankkimista kotikoneelle.Myös valtio-oppia opiskeleva Jarkko Kuisma manaa viime lukukauden kaatumatautiepidemiaa: “Tilanne oli pahimmillaan ennen joulua, Sato- ja Elo-palvelimet pätkivät jatkuvasti”.
    Vaikka varmuuskopioilla voi estää suurempien katastrofien syntymisen, opiskelijoita harmittaa hukkaan mennyt aika. “Päivystäjät antavat nihkeästi tietoja katkojen syistä ja kestosta. Sanotaan vain epämääräisesti, että kestää tunnin, ja sitten huomaa kolmen tunnin kuluttua tuijottavansa vielä samaa mustaa ruutua”, Jarkko valittaa.

Uusi järjestelmäon puutteellinen

Atk-osaston tietotekniikkapäällikkö Teo Kirkinen myöntää nykyisen tilanteen kiusalliseksi. Ongelmat ovat johtuneet monesta eri tekijästä.
    “Mikroverkkojen käyttäjätietokanta on niin suuri, että se tuli erittäin herkäksi tietoliikenneongelmille. Tämän vuoksi esimerkiksi Mappi-sähköpostiohjelma ei ole toiminut mikroverkkotunnuksella”, Kirkinen kertoo.
    “Tämä ongelma poistunee lopullisesti 2¡3 kuukauden kuluttua, kun joitakin palvelimia uusitaan ja otamme käyttöön uuden version käyttäjätietokannasta.”
    Yliopistolla oli tarkoitus siirtyä kesän aikana uuteen Netware 5 -verkkokäyttöjärjestelmään, koska nykyinen 4.11. -versio ei pysty huolehtimaan yliopiston monimutkaisesta verkkoreitityksestä. Uudessa versiossa ilmeni kuitenkin pahoja puutteita ¡ esimerkiksi Macintosh-koneita ei voinut käyttää.
    “Vitosversio on tällä hetkellä esitestauksessa, joten pysyvää pa-rannusta voi odottaa viimeistään kesään mennessä”, tietotekniikkapäällikkö Kirkinen lupaa.
    Myös uusimman muodin mukaisen Windows NT -käyttöympäristön asentaminen on työllistänyt atk-keskuksen henkilökuntaa. “NT-sovellutuksia asennettaessa paljastui vika, joka sai aikaan ohjelmien korruptoitumisen. Nyt tilanne on huomattavasti parempi ¡ myös Unionikatu 37:n atk-asemalla, joka kärsi eniten”, Teo Kirkinen selostaa.
    Jarkko Kuisma toivoo, että atk-keskuksissa olisi myös pelkkään tekstinkäsittelyyn ja tulostamiseen varattuja koneita, jottei aina tarvitsisi kirjoittautua sisään oikuttelevaan mikroverkkoon. Teo Kirkisen mukaan niidenkin ylläpito on työlästä.
    “Lisäksi tulisi paljon tietoturvaongelmia. Yliopiston ulkopuolisten käyttöä olisi mahdoton estää.”

Ilkka Karisto
Piirros Sanna Skants

Lisätietoja: www.helsinki.fi/atk/yhteydet/viat.html