Yliopistoa uhkaa yleislakko

T:Teksti:

Akavan alainen Tieteentekijöiden liitto (TTL) lähestyi kuukausi sitten useita ylioppilaskuntia kutsuen opiskelijoiden edustajia neuvonpitoon.
    Kosiskelujen taustalla oli tulopoliittisen kokonaisratkaisun kariutuminen. Uudet virkaehtosopimukset neuvotellaan liittotasolla, ja TTL toivoo vaatimuksilleen tukea opiskelijapuolelta. Liitto on valmis tehostamaan vaatimuksiaan myös työtaistelutoimin.
    ”Me ollaan nostettu järjestövalmiutta ja perustettu paikallisia ryhmiä yliopistoihin valmistelemaan mahdollisia toimenpiteitä”, liiton toiminnanjohtaja Klaus Sundbäck sanoo. ”Näihin kokouksiin on kutsuttu opiskelijoiden edustajat mukaan.”

Luvassa ulosmarsseja

Yliopistojen assistentteja ja amanuensseja edustavassa Tieteentekijöiden liitossa uskotaan, että opiskelijoilla ja yliopiston henkilökunnalla on yhteisiä intressejä tulevissa neuvotteluissa. ”Huoli opetuksen tulevaisuudesta on yksi keskeinen teema. Toinen on kysymys yliopistojen perusvoimavaroista”, toiminnanjohtaja Sundbäck sanoo.
    ”Ajatuksena on ollut, että vaikka perusvoimavarakysymykset eivät olekaan mitään varsinaisia neuvottelukysymyksiä, niin jos opiskelijat haluavat lähteä mukaan näihin aktiviteetteihin, niiden yhteydessä voitaisiin tuoda ihan selkeitä neuvottelutavoitteita julkisuuteen”, Sundbäck sanoo.
    Neuvotteluja piristävillä aktiviteeteilla Sundbäck tarkoittaa muun muassa työtaistelutoimia, joista viimeisinä ässinä hihassa ovat lakonuhka ja lakko. Käytännön toimet ovat mahdollisia aikaisintaan tammikuun puolivälin jälkeen, jolloin nykyinen virkaehtosopimus umpeutuu.

Opiskelijoiden rooliksi tässä kuviossa on kaavailtu esimerkiksi perusrahoituksen kohentamista vaativaa valtakunnallista ulosmarssia luennoilta. Tarkempia suunnitelmia Sundbäck ei suostu vielä tässä vaiheessa paljastamaan.
    ”Aika näyttää, miten opiskelijat jatkossa suhtautuvat asiaan. Olen kyllä ymmärtänyt niin, että monissa yliopistoissa opiskelijoiden edustajat ovat halunneet olla mukana ja jotkut ovat olleet jopa ihan innoissaan näistä suunnitelmista.”

Opiskelijajärjestöt varauksellisia

HYY:n hallituksen puheenjohtaja Panu Laturi on osallistunut Tieteentekijöiden liiton Helsingin osaston tapaamisiin, joita on toistaiseksi ollut vasta kaksi. Hän pitää tilannetta vielä varsin selkiintymättömänä.
    Laturin mukaan on selvää, etteivät opiskelijat lähde tekemään ay-politiikkaa ja ajamaan assareille parempia palkkoja. Tämä on myös Suomen ylioppilaskuntien liiton kanta. Mahdolliset yhteistoimet tullaankin tekemään perusrahoituksen parantamisen nimissä.
    Laturi on vielä varovainen arvaillessaan, millaista yhteistyötä keväällä tullaan tekemään: ”Voi olla, ettei tehdä mitään tai sitten tulee tapahtumaan jonkinlainen ulosmarssi perusrahoituksen puolesta.”

Haittaa opiskeluille

Jos tieteentekijät päätyvät neuvotteluissaan pattitilanteeseen ja ryhtyvät lakkoon, kaikki opiskelijat tuskin hurraavat tilanteelle. Luentojen ja tenttien pitäminen vaikeutuisi välittömästi. Vielä hankalammaksi tilanne muuttuisi, jos TTL onnistuisi tavoitteessaan vetää muiden yliopistolaisten liitot, muun muassa Professoriliiton ja Yliopiston lehtorien liiton, mukaansa.
    Klaus Sundbäckin mukaan TTL pitää opiskelijoiden edun mielessä. ”Nämä toimet pyrittäisiin järjestämään nimenomaan sillä tavalla, että me ei opiskelijoille aiheutettaisi haittaa, vaan että tässä olisi yhteisiä, molempien intressissä olevia asioita mukana, joita voitaisiin tuoda esille näiden aktiviteettien yhteydessä.”
    Liittonsa konkreettisista neuvottelutavoitteista Sundbäck ei vielä suostu sanomaan mitään. Selvää kuitenkin on, että TTL:n papereista löytyy kissankokoisin kirjaimin vaatimus: lisää liksaa! Vastavalmistunut assistentti tienaa nykyisin noin 9 000 markkaa kuukaudessa.

Mikko Metsämäki
Piirros JP Valkeapää