Opintotukisyyni puri opiskelijoihin

T:Teksti:

Tänä syksynä reilut 1 700 Helsingin yliopiston opiskelijaa on saanut opintotukitoimistolta karun kirjeen. Siinä penätään syytä opintoviikkojen vähäisyyteen ja uhataan katkaista opintotuki ensi helmikuusta lähtien, jos selitystä ei kuulu. Helsingissä kirjeen saivat ne opiskelijat, joiden opintoviikkosaldo alitti 2,5 ov:a tukikuukautta kohti lukuvuonna 1998-­99.

Kirjeensaajien määrä on pudonnut dramaattisesti viime vuodesta. Tuolloin jobin postia sai lähes 2 400 opiskelijaa, kun opintotukiviranomaiset tarkistivat ensimmäistä kertaa kaikkien opiskelijoiden opintotuen suhteessa suoritettuun opintoviikkomäärään. Kattava tehokontrolli on siis purrut tuensaajiin.
    “Onhan se mahdollista, että viimevuotinen seulonta oli jossain mielessä kannustava. On huomattu, että tukea seurataan niin tarkasti, että opiskelijat kiinnittävät enemmän huomiota tarkkaan opintoviikkomäärään”, arvioi Helsingin yliopiston opintotukipäällikkö Kaius Krabbe.
    Krabben mukaan viime vuoden tiukka seula myös puhdisti tilastoja. “Ne, joilta katkaistiin viime vuonna tuki, tuskin ovat seurannassa mukana tänä vuonna.”

Humanistit edelleen kärjessä

Eniten seurantakirjeitä lähti tänäkin vuonna humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Heistä 539 joutuu selvittämään tilannettaan viranomaisille. Viime vuonna määrä oli 766. Matemaattis-luonnontieteellisen opiskelijoista 421 sai tänä syksynä selvityspyynnön (viime vuonna 509) ja oikeustieteellisessä kirjeen saajia oli 193 (283).
    Vähiten postia tuli eläinlääketieteellisen opiskelijoille, joista vain 12 (25) joutuu tekemään tiliä viranomaisten kanssa.

Selvittäminen kannattaa

Vuoden takaisessa syynissä kirjeen saaneista opiskelijoista peräti 60 prosenttia selvisi säikähdyksellä kerrottuaan tilanteensa opintotukitoimistolle. Luku käy ilmi Jonna Lehmuksen opintotukitoimistolle tekemästä selvityksestä. Selvityksen mukaan tuki lakkautettiin 35 prosentilta seurannassa mukana olleista.
    Nyt seurantakirjeen saanut selviää pinteestä, jos hän saa kuluvan syyslukukauden aikana 10 opintoviikkoa kasaan. Monesti pulasta pääsee jo tarkistamalla opiskelijarekisteriotteensa, joka voi olla puutteellinen. Tuen voi myös säilyttää antamalla pitävän selityksen viranomaisille. Syyksi opintotukitoimisto kelpuuttaa muun muassa oman tai lähiomaisen sairauden “tai muun painavan syyn”. Painavaksi syyksi ei katsota esimerkiksi lapsen saamista tai kilpaurheilua.
    Jos pitävää selitystä ei löydy, tuki katkaistaan 1.2.2000. Mihin loukkuun tuettomat sitten putoavat?
    “Periaatteessa tuelta tippunut voi hakea toimeentulotukea, jota tunnetusti myönnetään opiskelijoille todella nihkeästi. Myös Kelan asumistukea voi hakea jos opintotuki ja sen myötä asumislisä, on katkaistu”, sanoo HYY:n sopo-sihteeri Hanna Hägglund.
    Hägglundin mukaan tueton voi myös keskeyttää opintonsa, jolloin hän saa työttömän tuet. “Työtilanne pääkaupunkiseudulla on nyt kuitenkin niin hyvä, että keskeytystä järkevämpää on mennä töihin”, Hägglund sanoo.

Jaakko Lyytinen

Piirros Anu Ignatius