Neuvostoliitto vs. EU

T:Teksti:

Neuvostoliiton ja EU:n vertailua tavoitteiden, täydentävien tunnusten ja trendien perusteella

* Vaikkakin EU:n lainsäädännön tavoitteena on miesten ja naisten välisten palkkaerojen vähentäminen, niin EU:n työvoimakomission vuoden 1997 kertomuksen mukaan palkkaerot suurenevat jatkuvasti.

* Koostettu Euroopan komission virallisten julkaisujen pohjalta

Käännös Jouko Kokkonen