Harva eroaisi HYY:sta

T:Teksti:

Hyvin harva opiskelija eroaisi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta, jos menettäisi samalla jäsenyyden tuomat etuudet.
    Perustutkinto-opiskelijan on pakko kuulua oppilaitoksensa ylioppilaskuntaan. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) halusi kuitenkin testata, miten tärkeänä sitä pidetään. Kysymys esitettiin HYY:n jäsenkyselyssä, joka tehtiin postitse viime keväänä.
    Etukäteen HYY:n aktiiveissa hermostusta herättänyt kysymys kuului: ”Jos sinun ei välttämättä tarvitsisi olla ylioppilaskunnan jäsen, eroaisitko, jos tämä tarkoittaisi sitä, että menettäisit myös kaikki nykyiset jäsenetusi?”
    Vastaajista 80 prosenttia ei eroaisi ja vain kaksi prosenttia eroaisi. Loput eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata.
    ”Se oli tosi positiivista. Minusta tämä katkaisee jalat niiden alta, jotka väittävät monien eroavan, jos pakkojäsenyys poistettaisiin”, väittää HYY:n pääsihteeri Ossi Heinänen.
    Kyselyn tuloksista uhkui myös yleisempi tyytyväisyys ylioppilaskunnan toimintaan. 90 prosenttia vastaajista uskoi, että HYY palvelee jäsenistöään riittävästi, ja vain yksi sadasta oli sitä mieltä, että palvelu ei riitä laisinkaan. Vielä vallitsevampi enemmistö oli sitä mieltä, että HYY:sta on ”hyötyä”.
    HYY kartoitti jäsenistönsä mielipiteitä keväällä lähettämällä kyselylomakkeen 1 208 HYY:n suomalaiselle jäsenelle. Heistä vastasi 422 eli noin 35 prosenttia. Tutkimuksessa kartoitettiin jäsenten mielipiteitä ylioppilaskunnan ja sen yritysten toiminnasta, mutta myös monista opiskelijoiden elämään lähemmin liittyvistä asioista kuten asumisesta, opintotuen riittävyydestä ja kirjojen saatavuudesta.

Toiminta ei kiinnosta

Jäsenkyselyn tuloksista vahvistuu tunnettu tosiseikka: hyvin harvalla opiskelijalla on kiinteä yhteys ylioppilaskuntaan. HYY:n keskustoimistossa Mannerheimintie 5 A:ssa vain harva käy useammin kuin kerran vuodessa. Vastaajista vain kolme sadasta osallistui HYY:n toimintaan.
”Onhan se ongelma HYY:ssa. Valiokunnissa ja jaostoissa aktiivisten määrä on laskenut koko 90-luvun ja taas viime vuodesta”, pääsihteeri Heinänen toteaa. Hänen mukaansa väkeä on helpompi saada projektiluontoisiin tehtäviin.
    Vaikka aktiivinen toiminta on harvinaista, moni opiskelija kertoi tuntevansa jonkun, jolta saa tarvittaessa tietoa HYY:n toiminnasta (48 prosenttia). Jonkinlaista kosketusta kuvaa myös äänestäminen edustajistovaaleissa. Opiskelijoista kuusi kymmenestä oli äänestänyt ainakin joskus.
    Opiskelijoilla on edustus yliopiston hallinnossa konsistorista aina laitosjohtoryhmiin asti. HYY:n jäsenistä 40 prosenttia kertoi tuntevansa ainakin nimeltä jonkun, joka tekee yliopistolla koulutuspolitiikkaa.
    Nyrkkisääntönä voi tutkimuksen perusteella pitää, että karkeasti joka toinen opiskelijoista tekee yliopistolla ja ylioppilaskunnassa muutakin kuin opiskelee. Esimerkiksi aine- tai tiedekuntajärjestöissä on mukana lähes joka toinen, osakunnissa joka neljäs. Nämä järjestöaktiivit ovat kaikilla mittareilla tiukemmin kiinni ylioppilaskunnan toiminnassa ja tuntevat sitä paremmin. Parhaiten HYY:n toimintaan imetään väkeä siis juuritasolta käsin.
    Puoluepoliittinen toiminta on ylioppilaskunnassa edelleen lähes olematonta. Vain seitsemän vastaajaa 422:sta kertoi olevansa yliopiston puolueryhmissä mukana.

Ei kantaa uusiin tiloihin

Ylioppilaskunnan polttavin kysymys jatkossa on, hankkiako uusia järjestötiloja tai peräti rakentaako uusi talo opiskelijoiden käyttöön.
    Tämä opiskelijapolitiikan kuuma kysymys ei kiinnosta HYY:n jäseniä. Puolet vastaajista kertoi asian olevan yksi hailee tai etteivät he ole mitään mieltä. 36 prosenttia kertoi haluavansa tiloja, 13 prosenttia vastusti.
    Pääsihteeri Heinänen myöntää, ettei kysymys antanut selvää vastausta uusien tilojen hankkimiseen. ”Jos katsotaan kantansa päättäneitä, uusilla tiloilla on selkeä kannatus.”
    Ylioppilaskunnan pakkojäsenyydestä ja vuosimaksusta seuraa, että opiskelijat eivät tiedä opiskelun olevan ilmaista. Joka kolmas opiskelija uskoi tutkimuksen perusteella maksavansa vuoden alussa jotain myös Helsingin yliopiston kassaan. Kolme prosenttia arveli myös Yliopiston apteekin saavan osan 348 markan vuosimaksusta.
    Tosiasiassa yliopisto-opiskelija maksaa YTHS:lle 168 markkaa sekä ylioppilaskunnalle 180 markkaa. HYY tilittää osuudestaan osan eteenpäin Suomen ylioppilaskuntien liitolle SYL:lle sekä Opiskelijoiden liikuntaliitolle OLL:lle.

HYY:n jäsentutkimuksen lomakkeen suunnittelivat hallitus, sihteeristö ja valiokunnat. Aineiston syötti ja analysoi yllekirjoittanut.
Vastanneiden kesken arvotun Kilroyn 1 500 mk:n lahjakortin voitti Niina Turri. HYY ottaa voittajaan yhteyttä. Parhaimmat onnittelut!

Matias Möttölä