Tatami: HYY:n kannanottokäytännöstä

T:Teksti:

Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluu noin 30 000 opiskelijaa. Ylioppilaskunnan piirissä on siten noin 30 000 erilaista maailmankatsomusta ja monista asioista useita erilaisia mielipiteitä. Näin ollen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ei tule tehdä virallisia kannanottoja asioista, jotka eivät suoranaisesti liity opiskelijoiden asemaan tai opiskeluun. Joissakin tapauksissa tosin voidaan ottaa kantaa myös välillisesti opiskelijoihin liittyviin asioihin, esim. kaupunkisuunnitteluun. Muissa kuin edellämainituissa asioissa voidaan tuskin koskaan muotoilla sellaista kannanottoa, että jokainen ylioppilaskunnan jäsen sen olisi valmis allekirjoittamaan.
    Sen sijaan opiskelijoiden asemaan tai opiskeluun liittyviin asioihin HYY:n tulee edelleenkin ottaa aktiivisesti kantaa. Niissä asioissa HYY on asiantuntija. Opiskelijoiden etuja ei aja kukaan, elleivät opiskelijat sitä itse tee. Opiskelijoiden yhteisiä etuja koskevissa, esim. sosiaalipoliittisissa, asioissa kannanotot voi hyvin muotoilla HYY:n hallitus, johon uskon valikoituvan sen verran osaavia ja valveutuneita opiskelijoita, että he kykenevät kokonaisvaltaisesti harkitsemaan ja ilmaisemaan HYY:n kantana opiskelijoiden mielipiteet. Muissa, esim. kansainväliseen politiikkaan tai ihmisoikeuksiin liittyvissä, asioissa tulee kannanottojen tekeminen jättää niihin asioihin erikoistuneille järjestöille, joita toimii HYY:n alaisuudessakin ja joihin opiskelijat voivat vapaaehtoisesti liittyä ja saada niiden kautta mielipiteensä julki. Itse ylioppilaskuntaa ei tule yrittää valjastaa tällaiseksi järjestöksi. Suutari pysyköön lestissään. Hyvänä esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun aletaan liian innokkaasti ottaa kantaa yleismaailmallisiin asioihin, oli 12.5. järjestetty surkuhupaisaksi farssiksi muotoutunut HYY:n yleinen kokous, johon ylioppilaskunnan jäsenet kutsuttiin keskustelemaan ja ilmaisemaan kantansa Kosovon kriisistä ja suvaitsevaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
    Kokouksessa äänestysvaiheessa läsnä olleista noin sadasta ylioppilaskunnan jäsenestä enemmistö katsoi olevansa oikeutettuja ilmaisemaan ylioppilaskunnan virallisen (ja siis myös poissaolleiden noin 29 900 jäsenen) kannan esim. Kosovon pommituksista ja homoliitoista. Sääntöjen mukaan heillä varmasti siihen oikeus olikin. Itse en kuitenkaan katsonut omaavani moraalista oikeutta tällaiseen muiden puolesta puhumiseen ja siksi äänestinkin sen puolesta, että yleisen kokouksen ei tulisi lainkaan tehdä julkilausumia. Itsekin kyllä olen huolestunut Kosovon tilanteesta ja kannatan samaa sukupuolta olevien oikeutta virallistaa suhteensa, mutta ylioppilaskunnan nimissä näihin asioihin ei tule ottaa kantaa. Ylioppilaskunnan tulee kylläkin aktiivisesti edistää jäsenistönsä yhteiskunnallisia pyrkimyksiä esim. järjestämällä keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja erilaisia projekteja, joihin jäsenet voivat osallistua sekä mahdollistamalla yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamaan pyrkivien järjestöjen toimiminen alaisuudessaan.
    Tulkitsen yleisen kokouksen osallistujamäärää (alussa reilut 250, lopussa noin sata) siten, että poissa pysytelleet yli 99 prosenttia ylioppilaskunnan jäsenistä ovat kanssani samaa mieltä siitä, että HYY:n ei tule ottaa kantaa asioihin, jotka eivät liity opiskelijoiden asemaan tai opiskeluun.

Jukka Nohteri
oik. yo
Osakuntien edustajistoryhmän puheenjohtaja