Jatko-opiskelijoille tuli ilmoittautumisajat

T:Teksti:

Jatko-opiskelijoiden on ilmoittauduttava ylioppilaskunnan jäseniksi samaan aikaan kuin perustutkinto-opiskelijoiden. Ilmoittautuminen päättyy syyslukukaudella 15. syyskuuta ja keväällä 15. tammikuuta.
    Muutos on ollut voimassa uusien jatko-opiskelijoiden kohdalla jo viime syksystä lähtien. Lopuille jatko-opintoja tekeville se tulee voimaan ensi syksynä.
    Tähän mennessä lisensiaatiksi tai tohtoriksi lukevat ovat saaneet maksaa jäsenmaksunsa missä vaiheessa vuotta vain. Käytäntö on aiheuttanut närää erityisesti Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä YTHS:ssä. Jatko-opiskelijat ovat saattaneet liittyä jäseneksi juuri ennen kallista hammasremonttia.
    “Tarkoitus on korostaa YTHS-maksun vakuutusluon-teisuutta ja estää palvelujen käyttöä ostopalveluiden tavoin. Uudistuksen myötä jatkotutkinto-opiskelijat ovat samassa asemassa perustutkinto-opiskelijoiden kanssa”, sanoo koulutuspoliittinen sihteeri Anna Parpala HYY:sta.
    Jatko-opiskelijat käyttävät YTHS:n tilastojen mukaan hammashoidon palveluita enemmän kuin muut opiskelijat. Jatko-opiskelijoille tehdyt hoitotoimenpiteet olivat suuritöisempiä ja enemmän aikaa vieviä kuin perustutkinto-opiskelijoiden hammashoidot, kerrotaan YTHS:n viimevuotisen työryhmän raportissa.

YTHS halusi tuplamaksut

Jatko-opiskelijoihin menee Helsingissä noin kahden hammaslääkärin vuosittainen työpanos. Helsingin YTHS-asemalla jatko-opiskelijoita käy muihin kaupunkeihin verrattuna erityisen paljon, ja täällä hammashoidon jonot ovat pahimmat.
    YTHS:n työryhmä ehdottikin, että jatko-opiskelijoilta perittäisiin kaksinkertaiset käyntimaksut, esimerkiksi hammashoidosta 40 markkaa tavallisen 20 markan sijaan.
    Pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnat tyrmäsivät hankkeen yksimielisesti. “Me emme voi mitenkään perustella, että jos joku on meidän jäsen, hänellä olisi erilainen kohtelu YTHS:n maksuissa”, toteaa sosiaalipoliittinen sihteeri Kirsi Eerikäinen HYY:sta.
    YTHS:n rahoitusta pohditaan parhaillaan myös laajemmin. Ylioppilaskunnat pohtivat, miten YTHS:lle saataisiin enemmän varoja: nostamalla 168 markan perusmaksua, korottamalla käyntimaksuja vai molemmilla.

Jatko-opiskelijoilla erilainen kortti

Jatko-opiskelijoita on Suomessa yhteensä noin 18 000, joista viitisen tuhatta maksaa jäsenmaksua ylioppilaskuntaansa. Helsingin yliopistossa lisuria tai väitöskirjaa tekee noin 4 400 opiskelijaa, joista 2 029 maksaa jäsenmaksua.
    HYY:n jäsenyys maksaa jatko-opiskelijoille saman verran kuin muillekin, 348 markkaa. He saavat erityisen jatko-opiskelijakortin, joka oikeuttaa YTHS:n palveluihin, alennuksiin retkeilymajoissa sekä HYY:n ruokatukeen, joka on 1,00-3,50 markkaa. Valtion ruokatukea tai juna- ja bussilippuja vanhemmat tieteenharjoittajat eivät saa.

HYY muutti jäsenyyskriteerejä

HYY on tarkentanut jäsenyyskriteerejään. Perinteisesti HYY:hyn kuuluvat alem-pien ja ylempien korkeakoulututkintoa suorittavien lisäksi Helsinkiin tulleet opiskelijat, jotka suorittavat muun maan yliopistossa tutkintoa ja viipyvät Helsingin yliopistossa ainakin kolme kuukautta. Jäseniä ovat myös jatko-opiskelijat niin halutessaan.
    HYY laajensi jäsenyyden määritelmää Suomen ylioppilaskuntien liiton suositusten vastaisesti. HYY:aan kuuluvat myös tutkintoaan erillisillä opettajan pedagogisilla opinnoilla tai erillisillä erityisopettajan kursseilla täydentäviin. Nämä ovat usein 35 opintoviikon jaksoja, jotka vaativat täyspäiväistä pänttäämistä.

Matias Möttölä