Yliopiston verkkosivut uusiksi

T:Teksti:

Tarve Helsingin yliopiston verkkosivujen uudistukselle on lähtenyt ylimmältä portaalta: rehtori Kari Raivio on ilmaissut huolensa verkkosivujen pr-arvosta. Nyt rehtori on perustanut verkkoviestinnän johtoryhmän, joka alkaa säädellä yliopiston verkkoviestintää. Verkkosivut uudistetaan vuoden kuluessa. Sitä varten on perustettu johtoryhmä sekä www-tiedottajan vuoden määräaikainen virka. Tarjouskilpailu verkkosivujen suunnittelusta ja toteutuksesta on parhaillaan käynnissä.
    Johtoryhmä kehittelee ohjeita siitä, miten verkko- eli www-sivuja on syytä tehdä. Ohjeet ulotetaan koskemaan tiedekuntia, laitoksia, yksityisiä henkilöitä sekä järjestöjä. Ohjeista vastaavat www-sivujen päätoimittaja Jarmo Koskela sekä www-tiedottaja Lari Lohikoski. Johtoryhmä keskustelee ja mahdollisesti päättää ohjeista huhtikuussa.

Vaalimainokset kielletty

Kaikkinainen kaupallinen toiminta on yliopiston tietoverkossa kielletty. Tarkkoja ohjeita kiellon sovelluksista ei ole kuitenkaan olemassa. Lari Lohikosken mielestä esimerkiksi aloittelevat journalistit saavat pitää kotisivuillaan juttunäytteitään ja mainita harjoittavansa vapaan toimittajan ammattia.
    Erityistä huomiota on jo ehditty kiinnittää poliittisen vaalimainonnan estämiseen yliopiston www-sivuilla. Rehtorin otettua mainontaan kielteisen kannan Lohikoski löysi nopeasti kaksi vaalimainokseksi luokittelemaansa sivua.
    Vaalimainontakiellosta lähettiin tiedote yliopiston kaikille laitoksille leviävän laitostiedotuksen kautta.
    Lohikoski katsoi Ylioppilaslehden pyynnöstä uudelleen Laura Tuomiston (sd) sivuja, jolloin hän huomasi Tuomiston kekseliään oivalluksen: vaalimainontaa sisältävä sivukokonaisuuden osa on yliopiston verkon ulkopuolella.
    Paavo Arhinmäen
(vas) vaalisivut ovat puolestaan suoraan yliopiston palvelimen alla. Arhinmäen tukiryhmän jäsen toivoo yliopistolta sopimuskulttuuria: “Ennen vaaleja olisi syytä antaa selkeät ohjeet menettelytavoista.” Tukiryhmäläisen mielestä rajanveto yksityisen kotisivun ja vaalimainostuksen välillä on monesti hankalaa.
    “Missä raja kulkee?” www-tiedottaja Lohikoski kyselee itsekin. Hän suostuu vihjaisemaan yhden asian: “Järjestöt, jotka eivät toimi HYY:n piirissä, voivat olla varuillaan.” Yliopiston atk-käyttösäännöissä nimittäin lukee, että verkon käytön täytyy liittyä yliopiston toimintaan.
    “Ei ole tarkoitus olla poliisina”, Lohikoski vakuuttaa. Kotisivujen sisällön vahdintaa akateemisesti vapautetut ihmiset tuskin sietäisivät, mutta ohjeita ja periaatteita on tarkoitus jaella www-sivujen tekijöille.

Johan Alén