Uusi Uusi Leppäsuon jättömaalle?

T:Teksti:

Leppäsuolle Domman, bensa-aseman, Matkahuollon tavaraterminaalin ja parkkipaikkojen peittämälle alueelle, kaavaillaan uutta rakennusta HYY:n opiskelijajärjestöjen käyttöön. Tarkoituksena on, että sinne muuttaa parin vuoden kuluttua valtaosa nykyään ydinkeskustassa Uudella ylioppilastalolla majailevista järjestöistä.
    Samalla alueelle on tarkoitus saada lisää biletiloja ja näin liikuttaa ylioppilastoiminnan painopistettä Leppäsuolle. Siirtyminen on jo alkanut, sillä Leppäsuon B-talon alakertaan valmistuu pian 300 neliötä uutta järjestötilaa.
    Uutta taloa suunnitellaan siksi, että Uusi ylioppilastalo soveltuu huonosti järjestö- ja bilekäyttöön. Lisäksi sen paloturvausmääräykset ovat tiukentuneet. Vuonna 1910 valmistunut talo ei enää riitä moninkertaiseksi paisuneelle opiskelijamäärälle.
    “Uudessa opiskelijatalossa olisi tilaa noin 3 000 neliömetriä, kun nykyisin Uudella ylioppilastalolla on noin 2 000 neliötä”, kertoo HYY-yhtymän toimitusjohtaja Tapio Kiiskinen.
    Domman alueelle on lähivuosina tulossa runsaasti lisää Hoasin opiskelija-asuntoja. “Keskusta leviää Leppäsuolle”, Kiiskinen ennustaa.

Uusi ylioppilastalo vuokralle?

“Talohanketta puoltavat sekä osakunnat että osa ainejärjestöistä”, sanoo HYY:n hallituksen puheenjohtaja Panu Laturi (osak).
Laturi muistuttaa, että tarkkoja laskelmia uudesta opiskelijatalosta ei ole tehty. Hänen hätäisen arvionsa mukaan HYY-yhtymälle pitäisi kertyä talosta vuokratuloja pari miljoonaa vuodessa, jotta hankkeeseen kannattaa lähteä.
    Ylioppilaskunta maksaa järjestötiloista käypää vuokraa HYY-yhtymälle, joten HYY:n on säästettävä rahat muualta. Sen on esimerkiksi luovuttava osasta järjestötilojaan Uuden ylioppilastalon B-rapussa. Selvitysvaiheessa on väläytelty jopa vaihtoehtoa, jossa osa Uuden A-rapustakin tyhjenisi opiskelijoista ja tilalle tulisi ulkopuolisia vuokralaisia. Laturi ei pidä A-rapun tyhjenemistä todennäköisenä.
    HYY-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Nora Malin (ainejärj) muistuttaa, että erityisesti B-rapussa on paljon harrastus- ja ainejärjestöjä, jotka kaipaavat kipeästi lisää tiloja. “Uudella ollaan kuin sillit suolassa”, Malin arvioi.
    Malin pitää tärkeänä, että talohankkeeseen sitoudutaan. “Jos Dommalle ei jostain syystä saadakaan taloa, järjestöille täytyy etsiä korvaavat tilat”, Malin linjaa.
    Uudella ylioppilastalolla majailevien aine- ja harrastusjärjestöjen ohella mahdollisia muuttajia ovat Liisankadun osakunnat. Muutto riippuu myös järjestöjen omasta tahdosta.
    Kaikki opiskelijaryhmät eivät suinkaan tue talohanketta varauksetta. HYY-yhtymän hallintoneuvoston jäsen ja oikeustieteen opiskelija Anu Piilola (kok) painottaa, että talo palvelisi lähinnä matemaattis-luonnontieteilijöitä ja humanisteja. “Näin suuren investoinnin tulisi palvella mahdollisimman suurta osaa jäsenistöstä. Lääketieteilijöillä ja pykälisteillä on jo omat tilat”, Piilola toteaa.
    Piilola haluaa ensin nähdä tarkat laskelmat talohankkeesta. Hän arvioi, että Uuden ylioppilastalon pitäisi tyhjentyä kokonaan tai lähes kokonaan opiskelijajärjestöistä, jotta hanke kannattaisi taloudellisesti. Eniten Piilolaa pelottaa, että vaikka nyt puhutaan vain löyhästä strategia-asiakirjasta, tulevaisuudessa vedotaan, että hankkeeseen on jo sitouduttu.
    Uusi talohanke on mukana HYY-yhtymän omistajastrategia-asiakirjassa vuosille 1999-2002, joka käsitellään maaliskuun edustajiston kokouksessa. Hankkeella on niin laaja poliittinen kannatus ylioppilaskunnassa, että sen läpimeno on hyvin todennäköistä – olettaen, että talon rakentaminen on teknisesti mahdollista.

Jan Erola
Piirros Kati Rapia