Löysät pois tilastoista

T:Teksti:

Helsingin yliopistolla suunnitellaan Mustajoen työryhmän mietinnön osittaista soveltamista jo ensi syksynä. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille annetaan suunnitelmien mukaan ensi syksynä tiukkaa opinto-ohjausta. Tutorien koulutukseen panostetaan lisää. Niille, joiden opiskelu ei ensimmäisenä vuonna suju laitoksen tai tiedekunnan odotusten mukaisesti, tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.
    Vararehtori Raija Sollamon johtama opintoasiaintoimikunta valmistelee uudistuksia esitettäväksi konsistorille, yliopiston korkeimmalle päättävälle elimelle.
    Opintoasiaintoimikunta pohtii parhaillaan, mikä voisi olla sopiva tavoite ensimmäisen vuoden opintoviikkomäärälle. “Se tulee todennäköisesti vaihtelemaan tiedekunnittain ja laitoksittain”, Sollamo toteaa. Mikäli opiskelija jää fuksivuonnaan opintotavoitteesta, seuraa tehostettu tutorointi. Mustajoen työryhmän esittämän viiden vuoden jälkeen tapahtuvan kontrolloinnin sijaan yliopisto suunnittelee Sollamon mukaan “tarkastuspistettä” kymmenen vuoden kohdalle.
    Tarkoituksena on puuttua myös peräkkäisiin poissaolovuosiin. Tähän asti opiskelija on voinut ilmoittautua vuosi kerrallaan poissaolevaksi ilman sen suurempia seurauksia. Uusien kaavailujen mukaan poissaolo onnistuisi kolme tai neljä lukuvuotta peräkkäin, jonka jälkeen jatkosta pitäisi neuvotella. Uhkana olisi opiskelijan siirtäminen opintonsa keskeyttäneiden ryhmään.
    “Oppimisen käytäntöjen pitää kehittyä heti aluksi. Opiskelijan tulee yliopistoon tullessaan kotiutua laitokselleen ja yliopistoonsa. Hänen motivaationsa säilyy ja kasvaakin kun hän tuntee olevansa kotonaan”, Sollamo maalaa.
    Konsistori päättää opintoasiaintoimikunnan valmistelemasta esityksestä mahdollisesti jo kokouksessaan 31. maaliskuuta.
    “Suunnitelmat voivat vielä muuttua”, Sollamo muistuttaa.
    Joka tapauksessa kontrolli tiukkenee jo ensi syksynä: myöhässä opiskelemaan ilmoittautuneiden on anottava opinto-oikeutta uudelleen tiedekunnalta.

Nollakerholaiset rasitteena

Opintoasiaintoimikunnan pohdinnassa on myös osapäiväopiskelija-statuksen luominen. Sollamon mukaan asia vaatii ensin tarkkaa selvittelyä. Esimerkiksi yliopistosta riippumattomat opintososiaaliset etuudet, kuten ateriatuki ja YTHS-palvelut, tuottavat päänvaivaa.
    Sollamo paljastaa, että Helsingin yliopisto aikoo lähiaikoina esittää opetusministeriölle laajaa hanketta opintojen ohjauksen tehostamiseksi. “Kiinteää ohjausta tarjottaisiin vähintään kolmen, mahdollisesti viiden vuoden ajan. Kaikki riippuu opetusministeriön halusta lähteä rahoittamaan projektia.”
    Yliopistolla onkin uusien rahoitusmallien takia tarve luokitella “aktiiviset” ja “ei-aktiiviset” opiskelijat eri kasteihin. Passiivisten opiskelijoiden määrä antaa virheellisen kuvan esimerkiksi kirjastojen käyttöasteesta. Jatkossa kirjastojen määrärahat lasketaan lainausten ja opiskelijamäärien suhteen mukaan.

Myöhästymisestä sakotetaan

Tiukennuksia opinto-oikeuteen on tulossa jo ensi syksynä. Mikäli opiskelija ilmoittautuu yliopistolle myöhässä, hänen on anottava opinto-oikeutta uudelleen tiedekunnaltaan. Rehtori Kari Raivio päätti asiasta jo viime keväänä.
    Opiskelijarekisterin osastosihteeri Mirja Holménin mukaan tiukentunut käytäntö on jo voimassa teknillisessä korkeakoulussa. “Ilmoittautumisesta myöhästyvät teekkarit joutuvat erikseen anomaan TKK:n rehtorilta lupaa uudelleenkirjoittautumiseen. Sakkomaksu on 500 markkaa”.

Jan Erola
Piirros: Hans Nissen