Yliopisto hyväksyy autot Fabbarille

T:Teksti:

Fabianinkadulle on tulossa kaksi kaistallista autoja eikä yhtään pyörätietä. Kaksisuuntainen liikenne sopisi suunnittelijoiden mielestä kadulle, koska se hidastaa liikennettä.
    Yliopisto on kaikessa hiljaisuudessa hyväksymässä kaksisuuntaisen liikenteen Fabianinkadulle.
    ”Kävin näyttämässä suunnitelmat yliopiston teknisellä osastolla ennen lautakunnan kokousta, eikä heillä ollut mitään tätä suunnitelmaa vastaan”, sanoo Helsingin kaupungininsinööri Aulis Karonen. Hän valmistelee Fabianinkadun liikennejärjestyjä.
    Karosen esityksen pääkohdat ovat seuraavat: Fabianinkadulle tulisi kaksisuuntainen autoliikenne, jonka nopeus rajoitettaisiin 30 km/t:ssa, eikä HYY:n vaatimaa erillistä kevyen liikenteen väylää rakennettaisi.
    ”Kyllä tässä on parannusta nykytilanteeseen, joten en näe ehdotusta mitenkään niin huonona”, kommentoi yliarkkitehti Eija Vuori yliopiston tekniseltä osastolta.
    Karosen esitys käsiteltiin kaupungin suunnittelulautakunnassa 14.1. Esitys palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelmaan haluttiin lisätä suojatie ja levennetty jalkakäytävä yliopiston päärakennuksen edustalle. Fabbarin kohtalosta on tarkoitus päättää ensi torstain (28.1.) lautakunnan kokouksessa.
    Lautakunta tulee tekemään Fabianinkadusta todennäköisesti lopullisen päätöksen. Kaupunginhallitus voi sitä halutessaan muuttaa, mutta se on erittäin epätodennäköistä. Pallo on siis lautakunnalla. Ainoastaan sen päätöksiin vaikuttamalla voidaan Fabianinkadun kohtaloa vielä muuttaa.

Väärinymmärretty kaupunkiryhmä

Yliopiston tekninen osasto on tyytynyt passiivisesti odottelemaan kaupungin esityksiä. Aktiivisemmin yliopistoalueen liikennejärjestelyihin on pyrkinyt vaikuttamaan HYY:n kaupunkiryhmä.
”Olimme viimeksi syksyn alussa yhteydessä Karoseen. Hän pyysi silloin työrauhaa ja luulimme, että Fabianinkadun suunnitelmia vietäisiin eteenpäin ehdotuksiemme (pyörätie ja pihamaisuus) mukaisessa hengessä. Nyt, kun esitys nyt tuli julki, tuntuu kuin hän olisi käsittänyt tavoitteemme täysin väärin”, kummastelee ryhmän aktiivi Jarre Parkatti.
    ”Kaupungillakin oli aiemmin sellaisia näkemyksiä, että Fabianinkatu voisi olla yksisuuntainen ja sitten tulisi pyörätie. Ajatukset kuitenkin muuttuivat syksyn mittaan”, toteaa puolestaan kaupungininsinööri Karonen.
    Parkatti ei halua syyttää tilanteesta yliopistoa. Hän on kuitenkin pahoillaan siitä, että kaupunkiryhmää ei informoitu nyt lautakuntaan menevästä esityksestä ajoissa.

Ei erillistä pyörätietä

Kaupungin suunnittelulautakunta keskusteli kokouksessaan (14.1.) jopa kävelykatumallista, mutta äänestyksen jälkeen lautakunta päätti ehdottaa valmistelun pohjaksi puheenjohtaja Jyrki Lohen (kok) ehdotusta, jossa Fabianinkadulle suunnitellaan kaksisuuntaista autoliikennettä ilman erillistä pyörätietä. Yliopiston toivomana lisäyksenä mukaan on tulossa jalkakäytävän levennys ja suojatie päärakennuksen edustalle.
Lohen ehdotuksen tavoitteena on muuttaa Fabianinkatu ”rakenteellisin ja muin keinoin pihakatumaiseksi, missä autot, pyöräilijät ja kävelijät ovat sekaisin”.
    Lohen mukaan pyöräilijöitä on vain murto-osa kaduilla liikkujista. Erillinen pyörätie olisi pois sekä autoilta että jalankulkijoilta. Lautakunnan jäsenet perustelivat näkemyksiään myös muilla varsin luovilla argumenteilla.
    Kaksisuuntainen liikenne on lautakunnan mukaan parempi kuin yksisuuntainen, koska se pakottaa autot ajamaan ”hiljaa ja varovasti”.
    Lautakunnan jäsen, liikenne-ekspertti Esko Riihelä (kok) puolestaan pitää pyörätietä vaarallisena vaihtoehtona. Alamäessä Fabianinkadulta Aleksanterinkadulle nopeudet nousisivat pyörätiellä vaarallisen korkeiksi. Kun pyöräilijät ovat autojen seassa, vauhdit hidastuvat ja turvallisuus paranee eikä erillistä kevyen liikenteen väylää tarvita.
    Lautakunnan toisen vihreän edustajan Pekka Myllykosken mielestä kävelykatu-ajatus on epärealistinen. Fabianinkadulla ei ole sellaisia liikkeitä, jotka houkuttelisivat sinne ihmisiä. Tuhansien keskustakampusalueen opiskelijoiden joukko ei riitä perustelemaan kävelykatua, koska kävelykadun ”sesonkiaika” on kesä, ja silloinhan yliopistolaiset ovat lomalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet: www.hel.fi/ksv/lautakunta/laindex.html

Pilvi Torsti
Piirros Ville Pynnönen