Tentaattorien kootut selitykset

T:Teksti:

“Ei se nyt oikein mielekkäältä tunnu, että tentistä voi päästä läpi lukematta tai tekemättä mitään”, toteaa uskontotieteen tentin tarkastanut tutkija Hannu Kilpeläinen. “Monista vastauksista näkee helposti, ettei opiskelija ole lukenut kirjaa, mutta sitten on näitä rajatapauksia.”
    Jos opiskelija on saanut sekä luento- että kirjallisuusosuudesta arvosanaksi 1-:n (kuten minä), saisi normaalisti reput. Kilpeläinen kertoo päästäneensä vastaavat tapaukset tällä kertaa läpi joululahjana.
    Kilpeläinen kertoo hylänneensä tässäkin tentissä kymmeniä yksittäisiä vastauksia. “Etenkin kirjallisuuskysymyksissä rima on korkeammalla. Luennot saattavat olla assosioivampia, ja niiden arvosteleminen ei ole niin helppoa. Monissa vastauksissa on perusasiat kunnossa, mutta sitten on eksytty melkein minne tahansa.”
    Tähtitieteen tentin tarkastanut dosentti Heikki Oja muistuttaa, että luennoilla ei ole läsnäolopakkoa. “En minä tiedä, kuinka paljon ihmiset tentteihin lukevat. Tenteissä mitataan osaamisen tasoa, ja jos opiskelijalla on hyvät pohjatiedot etukäteen, saattaa hän menestyä hyvinkin.”
    Tähtitieteen johdannosta sai reput Ojan mukaan viitisen opiskelijaa. Heidän tietojensa taso oli selvästi muita heikompi. “Pidän kuitenkin aika lempeää linjaa etenkin tällaisissa rajatapauksissa, jos on lähellä muiden tasoa.”
    Sosiaalipolitiikan tentin tarkastanut professori Risto Eräsaari kommentoi vähäsanaisesti. “Mitäpä tuohon sanoisi. Paljastuuhan aika ajoin valelääkäreitäkin.”
    Kirjallisuustieteen kanssa otan takapakkia. Yleisen kirjallisuustieteen assistentti Outi Alanko tarkistaa tenttini uudestaan, ja huomaa luulleensa ensimmäisestä kysymyksestä saamaani arvosanaa koko tentin arvosanaksi. Koska reputin toisen kysymyksen, saankin nyt reput.
    “Muistan lukeneeni sinun paperisi useaan kertaan läpi ja todenneeni, ettei niistä asiaa etsimälläkään löydy. Monet vastauksesi olivat sinänsä tosia, vaikkakin ympäripyöreitä, ja kokonaisuudessaan vastaus oli jonkinlaista sosiologista puutaheinää. Hylätyn kokonaissuo-rituksen varmisti kakkoskysymyksen vastaus, joka sekin oli paitsi höpsö myös täynnä asiavirheitä.”
    Alanko arvelee, että jos opiskelija jotenkin tuntee länsimaisen historian ja tieteenfilosofian perusteita, humanistisen perus-tenteissä voi pärjätä aika hyvin.
    Pahimpien puutaheinäävastauksien lukeminen kuitenkin turhauttaa tentaattoria. “Arvostelussa saattaa tapahtua virheitä, eikä arvostelu voikaan koskaan olla täysin objektiivista.”
    Osasyynä tällaisiin virheisiin voidaan Alangon mukaan pitää opetusvirkoihin nähden kohtuutonta opiskelijamäärää. Etenkin lukukauden lopussa pieniä lipsahduksia sattuu tarkastajille useammin.

Sami Rainisto